ربیعی توییت کرد: تمام دستگاه ها با تمام امکانات بسیج شدند

تمام دستگاه های ذیربط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان کرمانشاه و استان های همجوار، با تمام امکانات در خدمات رسانی و امداد رسانی به بازماندگان بسیج شدند.

تامین 24 / دکتر علی ربیعی با ارسال پیامی در توئیتر از آمادگی تمامی دستگاه های خدمت رسان در استان های زلزله زده کشور خبر داد. 

به گزارش تامین 24، وزیر کار ساعتی پیش توییت کرد: با عرض تسلیت به بازماندگان زلزله، تمام دستگاه های ذیربط وزارت در استان کرمانشاه و استان های همجوار، با تمام امکانات در خدمات رسانی و امداد رسانی به بازماندگان بسیج شدند.

---

ارسال نظر

captcha