در نشست وزارت رفاه، شهرداری و سازمان بهزیستی عنوان شد

همکاری ها در حوزه سالمندان گسترش پیدا می کند

در نشست مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شهرداری و سازمان بهزیستی کشور بر گسترش همکاری ها درحوزه سالمندان تاکید شد.

تامین 24 / این نشست با حضور دکتر احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر حجت میرزایی معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا شهرداری تهران و دکتر سلمانژاد رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان بهزیستی برگزار شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست به  ایجاد 370 کانون جهاندیده در تهران با همکاری شهرداری، وجود 354 کانون سالمندی ذیل خانه های سلامت سرای محله شهرداری و همچنین اقدامات سازمان بهزیستی در حوزه سالمندان اشاره شد.

در این نشست مقرر شد، گروهی پژوهشی با همکاری سازمان بهزیستی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شهرداری تهران و پژوهشکده علوم انسانی به منظور «بررسی گسترش کمی و کیفی و همچنین اثر بخشی خدمات به سالمندان» پژوهش خود را آغاز کند.


ارسال نظر

captcha