انتشار گزارش عملکرد چهارساله صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش عملکرد چهارساله صندوق بازنشستگی کشوری از سوی دفتر برنامه ریزی و توسعه سیستم ها در ۱۶ بخش و ۷۵ صفحه منتشرشد.

تامین 24 /گزارش عملکرد چهارساله این صندوق با هدف مستندسازی فعالیت ها و اقدامات انجام شده در ۷۵ صفحه منتشر شد.

در این گزارش تلاش شده است تا با ایجاد آگاهی و ارائه اطلاعات جامع و مصور از وضعیت موجود و بیان چالش ها و راهکارهای برون رفت از بحران به سیاست گذاران در سیاست گذاری های آتی یاری داده تا با دیدگاهی متفاوت به ترسیم آینده ای بهتر برای این صندوق بپردازند.

در این گزارش، اموربیمه ای، امور رفاهی-اجتماعی، آموزش و پژوهش، برون سپاری خدمات، تفاهم نامه های همکاری، فناوری اطلاعات، امور حقوقی، اطلاع رسانی، انتشارات و تبلیغات، برنامه ریزی و مدیریت عملکرد، اقتصادی و سرمایه گذاری، چالش های موجود و راهکارهای بهبود، معرفی و وضعیت صندوق و مهم ترین جوایز کسب شده در ستاد صندوق بازنشستگی کشوری مستند سازی شده است.

افزایش تعداد دریافت کنندگان و سقف وام ضروری، افزایش سفرهای زیارتی و سیاحتی بازنشستگان، افزایش سقف پوشش بیمه تکمیلی، اجرای پرداخت مستقیم حقوق در کلیه استان ها، برون سپاری هفت خدمت، ساماندهی کانون های بازنشستگی، افتتاح خانه های امید، برگزاری آموزش های مرتبط با سالمندی، برگزاری جشنواره ورزشی، طراحی و راه اندازی سایت اطلاع رسانی پایش و غیره در دولت یازدهم، از دیگر بخش هایی است که در این گزارش به آن پرداخته شده است.

 

منبع:روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری


ارسال نظر

captcha