در ٣ ماه اول سال ٩٦ توسط تامین اجتماعی انجام شد

پرداخت بیش از ٦٩ هزار میلیارد ریال مستمری به بازنشستگان

در ٣ ماه اول سال‌جاری، ٦٩ هزار و ٨١٥ میلیارد و ٥٠١ میلیون ریال مستمری بازنشستگان از سوی سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده است .

تامین 24 /براساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی اجتماعی این سازمان، در ٣ ماه ابتدای سالجاری، ١٠٤هزار و ٩١٥ میلیارد و ٢٦٧ میلیون ریال در بخش هزینه‌های بلندمدت از سوی سازمان تامین اجتماعی هزینه شده است که ٦٦,٥ درصد آن مربوط به پرداخت مستمری بازنشستگان است.

به گزارش تامین24 به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، بر همین اساس، در مدت بیان شده، ٢١ هزار و ٩٥٥میلیارد و ٩٨٩ میلیون ریال مستمری به بازماندگان تعلق یافته و ٣ هزار و ٣٧٦ میلیارد و ٨٣٤ میلیون ریال مستمری به ازکارافتادگان تأمین‌اجتماعی پرداخت شده است و مستمری بازماندگان و ازکارافتادگان نیز به ترتیب ٢٠,٩ درصد و ٣.٢درصد از هزینه‌های بلندمدت این سازمان را تشکیل می دهند.


ارسال نظر

captcha