مدیرکل تامین اجتماعی قم:

ضریب پشتیبانی در قم به 6.7 رسید

مدیرکل تامین اجتماعی قم گفت: ضریب پشتیبانی تامین اجتماعی نسبت به سایر صندوق‌ها در وضعیت بهتری قرار دارد و این رقم در استان قم به 6.7 رسیده است.

تامین 24 علی اصغر دادخواه در جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاه های تابعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی استان با بیان این که برای بررسی اوضاع صندوق‌ها شاخصی به نام شاخص پشتیبانی تعریف شده است تاکید کرد: ضریب پشتیبانی تعداد بیمه‌شدگان به تعداد مستمری‌بگیران در هر صندوق است که در فاصله زمانی سال 1392 تا پایان سال 1395 تعداد بیمه‌شدگان اصلی تامین اجتماعی قم 6 درصد رشد داشته، در حالی که رشد مستمری بگیران اصلی تامین اجتماعی در قم در بازه زمانی اعلام شده حدود 31 درصد بوده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان قم، وی کاهش ضریب پشتیبانی را برای صندوق های بازنشستگی مسئله ساز عنوان کرد و افزود: باید صندوق تامین اجتماعی مورد حمایت قرار گرفته و از تحمیل بار مالی جدید، بدون تامین منابع خودداری شود.

مدیرکل تامین اجتماعی قم تصریح کرد: امروز بخشی از بازنشستگی‌های تامین اجتماعی، مربوط به بازنشستگی های زودتر از موعد مقرر و درصد قابل توجهی از آن مربوط به بازنشستگی های زودتر از موعد مشاغل سخت و زیان آور است.

وی اظهار کرد: علت مهم پایین بودن ضریب پشتیبانی در تامین اجتماعی به همین بازنشستگی‌های زودتر از موعد باز می‌گردد.

دادخواه گفت: شاخص فراگیری تامین اجتماعی در استان قم در سال گذشته 53 درصد بوده که این رقم در 6 ماهه سال 96 به حدود 56.3 درصد رسیده است.

در این نشست، مدیران دستگاه های تابعه وزارت تعاون در استان مباحث بیمه ای در حوزه کاری خود را با مدیرکل تامین اجتماعی قم در میان گذاشتند و تدابیر لازم در خصوص نحوه رفع مشکلات اتخاذ شد.


ارسال نظر

captcha