تاثیر سنوات پرداخت حق‌بیمه در بازنشستگی

محمد حسین قشقایی - کارشناس تامین اجتماعی به سوالات بیمه ای خوانندگان پاسخ می دهد.

تامین 24 /میانگین حقوق برای کسی که بیمه رانندگان می‌پرداخته و با تغییر شغل چهارسال سقف حق‌بیمه را می‌پردازد، دوسال است یا پنج‌سال؟ چون شصت‌ساله شده‌ام و سی‌ویک‌سال سابقه دارم. فرمول محاسبه مستمری با توجه به شرایطم چگونه است؟

درحال‌حاضر، متوسط دستمزد مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی در صندوق تامین‌اجتماعی، دستمزد دوسال پایان خدمت است. متوسط دستمزد بیمه‌شده نیز از جمع  حقوق و مزایای دوسال آخر خدمت (24 ماه) که براساس آن، حق‌بیمه کسرشده  تقسیم بر 24  به‌دست می‌آید.

فرمول محاسبه مستمری عبارت است از:

در مورد وضعیت شما نحوه محاسبه عبارت است از:

لطفا در مورد سابقه و ارتباط آن با بازنشستگی و میزان مستمری بازنشستگی توضیح دهید؟

برای احراز بازنشستگی میزان سوابقی لازم است که این سوابق به اشکال مختلف در صندوق‌های بازنشستگی قابل‌دستیابی است. در صندوق تامین‌اجتماعی برای ایجاد سابقه، روش‌ها و طرق مختلفی پیش‌بینی شده که در صندوق‌های دیگر وجود ندارد. موارد ایجاد سابقه در صندوق تامین‌اجتماعی را در موارد زیر می‌توان برشمرد:

1-سنوات پرداخت حق‌بیمه کارگاهی (تابعین قانون کار مصوب 1369)که با پرداخت حق‌بیمه توسط کارفرمایان، کارخانجات، کارگاهها و شرکتهای بخش خصوصی بابت کارکنان خود به‌وجود می‌آید. این بیمه و سابقه مربوط به آن، اجباری است و با احراز اشتغال و مدت آن، سابقه برای شخص منظور می‌گردد.

2-سوابق مربوط به پرداخت حق‌بیمه از طریق بیمه‌های خویش‌فرما شامل اختیاری و حرف و مشاغل آزاد. این نوع بیمه، اختیاری است و با توافق طرفین به‌وجود می‌آید و با پرداخت حق‌بیمه توافق‌شده سابقه برای شخص منظور می‌شود.

3-سوابق دوره ضرورت و خدمت سربازی و حضور در جبهه؛ دوره سربازی یا حضور در جبهه با پرداخت حق‌بیمه دوره مربوطه و با درخواست متقاضی به‌عنوان سابقه بیمه برای شخص منظور می‌شود.

4-سوابق انتقالی از صندوق‌های بازنشستگی دیگر.

5-سوابق ایجادشده از طریق دوره دریافت مقرری بیمه بیکاری، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری. در موارد مذکور، علاوه بر پرداخت حقوق به بیمه‌شده سوابق بیمه نیز برای وی منظور می‌شود.

6-سوابق ایجادی از ناحیه کارکنان دستگاه‌های دولتی مشمول تامین‌اجتماعی از قبیل کارکنان پیمانی دستگاه‌های دولتی و ...

7-سوابق ارفاقی برای برخی از گروه‌های اجتماعی خاص مثل کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور و..

8-سوابق خریداری‌شده؛ این سوابق، در مورد بیمه‌شدگانی است که شرایط سنی (60 سال سن، برای آقایان و 55سال سن برای خانم‌ها) لازم را برای بازنشستگی احراز کرده‌اند ولی سابقه لازم (حداقل 10سال سابقه) را ندارند که در این صورت، با خرید سوابق کسری به‌صورت یک‌جا تا سقف ده‌سال می‌توانند از مستمری متناسب با 10سال سابقه بهره‌مند گردند.

9-سوابق مربوط به بیمه‌های اجباری و خاص غیرمشمولان قانون کار، شامل بیمه اجباری کارگران ساختمانی، بیمه اجباری رانندگان حمل‌ونقل برون و درون‌شهری، بیمه قالی‌بافان و... استفاده از سوابق مذکور، در حوزه بازنشستگی، به چند قسمت به شرح زیر قابل تفکیک است:

1-سوابقی که در احراز شرایط و میزان مستمری بازنشستگی قابل‌محاسبه می‌باشد که شامل موارد زیر است: سوابق کارگاهی، سوابق ایجادی از طریق بیمه‌های اختیاری و حرف و مشاغل آزاد و دوره دریافت مقرری بیمه بیکاری، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری، سوابق بیمه‌ای غیرمشمولین قانون کار و کارکنان پیمانی دستگاه‌های دولتی و سوابق خریداری‌شده.

2-سوابقی که در احراز شرایط بازنشستگی کاربرد ندارد، ولی در تعیین میزان مستمری قابل‌محاسبه است؛ مثل سوابق ارفاقی.

3-سوابقی که هم در احراز شرایط و هم در محاسبه مستمری، قابل‌احتساب است، ولی برای تعیین مبنای اولیه برای تحقق بازنشستگی، کاربرد ندارد. این مورد در خصوص سوابق انتقالی از صندوق‌های بازنشستگی، صادق است. با توجه به این که مبنای اولیه تحقق بازنشستگی در صندوق تامین‌اجتماعی، داشتن حداقل 10سال سابقه در صندوق مذکور می باشد، بنابراین کسانی که بخواهند با لحاظ سوابق انتقالی بازنشسته شوند، باید حداقل 10سال سابقه قانونی مقرر را در صندوق تامین‌اجتماعی ایجاد کرده باشند.

بنده از سال85 درخواست بازنشستگی برای مشاغل سخت و زیان‌آور کردم. پس از آن، در سال 89 با ماده10 قانون نوسازی صنایع، بازنشسته شده‌ام. این درحالی است که تمام طول خدمتم در کارهای سخت مشغول بوده‌ام. می‌خواهم وضعیت بازنشستگی‌ام را به سخت و زیان‌آور تغییر دهم؟ راهکار چیست؟

در تمامی موارد، برای تحقق بازنشستگی، خود بیمه‌شده باید راسا درخواست خود را به سازمان تامین‌اجتماعی ارائه نمایید و سازمان تامین‌اجتماعی، به‌هیچ‌عنوان، بیمه شده‌ای را بدون درخواست خود شخص، بازنشسته نمی‌کند. کارفرما نیز فقط در دو مورد می‌تواند بازنشستگی کارگر خود را از سازمان تامین‌اجتماعی تقاضا کند که یکی از آن موارد، در شرایطی است که  بیمه‌شده و کارگر 5سال از سن مقرر برای بازنشستگی را پشت سر گذاشته باشد که این سن نیز برای آقایان 65 و برای خانمها 60سال می‌باشد. مورد دیگر که کارفرما می‌تواند بازنشستگی کارگر خود را تقاضا کند، براساس ماده 10 قانون نوسازی صنایع است که تا پایان برنامه پنجم توسعه، قابل‌اجرا بوده است. به موجب این قانون، کارفرما می‌تواند کارگر خود را که بیش از 25سال سابقه دارد، بازنشسته کند و در این حالت هم باید کارگر جدیدی را جایگزین کند و هم 50درصد از مجموع حق‌بیمه و مستمری مدت ارفاقی را بپردازد. 50درصد دیگر را دولت پرداخت می‌کند. براساس قانون نوسازی صنایع، سازمان تامین‌اجتماعی کسی را راسا بازنشسته نمی‌کند؛ مگر این که کارفرما درخواست کرده باشد.

 

منبع:هفته نامه آتیه نو


ارسال نظر

captcha