تناسب بین منابع و مصارف در برنامه ششم برای بیمه سلامت لحاظ شد

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان بیمه سلامت، گفت: تناسب بین منابع و مصارف در بودجه سال ٩٦ و برنامه ششم توسعه برای این سازمان لحاظ شد.

تامین 24 /غلامرضا عباس پاشا در همایش سراسری بازنگری و تدوین برنامه عملیاتی سازمان بیمه سلامت ایران ، افزود: عدم تجمیع منابع ، ناواقعی بودن حق بیمه ، نداشتن ضمانت اجرایی در حق بیمه، آمارها، عدم رعایت تامین منابع لازم و کافی ، ضعف در هم پوشانی دفترچه ها، هدر رفت منابع با سوء استفاده از دفترچه ها از مهم ترین چالش ها در حوزه منابع بیمه سلامت ایران است.

به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه در بخش مصارف هم چالش های متعددی وجود دارد، ادامه داد: اگر بتوانیم این چالش ها را در قالب برنامه ریزی حل کنیم مطمئنا موفقیت بیشتری در سازمان بیمه سلامت خواهیم داشت.
به گفته عباس پاشا، دولت در سال ٩٦ بار مالی بیمه سلامت را تقبل کرد و باید برنامه های با کیفیت و پراهمیت و قابل رصد تهیه و تدوین شود تا آینده خوبی برای بیمه سلامت رقم زده شود و میزان چالش ها هم کاهش یابد .
معاون سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اهمیت استفاده از تکنولوژی اظهارکرد: نظارت با آی تی بیشتر می شود و کمک تکنولوژی در اجرای برنامه ریزی هایمان مهم است؛ تدوین شاخص ها و اثر بخشی این شاخص ها در رسیدن به اهداف استراتژیک با اهمیت است.
وی ادامه داد: نرم افزاری یه همین منظور تهیه شد تا مدیریت گزارش خوبی داشته باشیم؛بازخوردهایی که تکنولوژی دراختیار ما قرار می دهد موجب اثربخش شدن تصمیمات ما خواهد شد.
عباس پاشا ، الحاق سازمان بیمه سلامت ایران به وزارت بهداشت را از تغییرات مهم این سازمان دانست و ادامه داد: برنامه های مالی در این خصوص انجام شده است.
معاون توسعه و مدیریت منابع گفت: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سیاست های بیمه ای بیمه سلامت را در اختیار خود این سازمان قرار داد و از این رو می توانیم تصمیمات خوبی را در آینده داشته باشیم.


ارسال نظر

captcha