ربیعی در توئیتر اعلام کرد

عملی کردن طرحی ملی برای پایدارسازی صندوق‌ها

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: طرحی ملی برای پایدارسازی صندوق‌ها با در نظر گرفتن مصالح مستمری‌بگیران عملی خواهیم کرد.

تامین 24 /علی ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در توییتر خود با اشاره به مشکلات صندوق های بازنشستگی نوشت: هیچ وزیری در این راه پیش نرفت؛ طرحی ملی برای پایدارسازی صندوق‌ها با در نظر گرفتن مصالح مستمری‌بگیران عملی خواهیم کرد.

---

ارسال نظر

captcha