معاون اداری مالی سازمان تأمین اجتماعی:

ارائه خدمات سریع و آسان با فناوری های نو از اولویت های تامین اجتماعی است

معاونان اداری مالی و حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در سفر به استان آذربایجان شرقی، از شعبه هشترود و روند احداث درمانگاه تأمین اجتماعی این شهرستان بازدید کردند.

تامین 24 / رحیم اردلان، معاون اداری مالی سازمان تأمین اجتماعی در بازدید از شعبه تأمین اجتماعی هشترود با تأکید بر اینکه ارائه خدمات سریع و آسان با استفاده از فناوری های نو و پیشرفته، از اولویت های این سازمان است، تصریح کرد: در این راستا اقدامات موثری طی سالهای اخیر انجام شده است و در حال حاضر بخش وسیعی از خدمات مرتبط با مخاطبان به صورت غیرحضوری ارائه می شود.

معاون اداری مالی سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به راه اندازی مرکز ارتباطات مردمی این سازمان، ارتقای آگاهی مخاطبین از قوانین و مقررات و اشراف آنان به حقوق خود نسبت به سازمان را تسهیل کننده فرآیندهای ارائه خدمات دانست و خاطر نشان کرد: تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان پاسخگو، علیرغم تمامی چالشهای پیش روی ناشی از شرایط اقتصادی، همواره خدمات و تعهدات خود را در چارچوب مقررات، به ذینفعان ارائه می دهد.

 اردلان، اجرای طرح ساختار نوین ارائه خدمات همگام با گسترش خدمات الکترونیک را گامی در جهت توانمند سازی کارکنان سازمان تامین اجتماعی دانست و افزود: با اجرای این طرح، زمینه ارتقای کیفی خدمات و تسهیل امور فراهم خواهد شد و شعب تیپ چهار و پنج با توجه به ساختار تشکیلاتی موجود، می توانند در این طرح پیشگام بوده و با رفع ایرادات احتمالی طرح، الگوی اجرایی مناسب را به تمامی شعب تعمیم دهند.

وی همچنین با بازدید از روند احداث درمانگاه تأمین اجتماعی شهرستان هشترود، توسعه خدمات درمانی تأمین اجتماعی طی چهار سال اخیر را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: توسعه خدمات درمانی در جهت ارتقای سلامت جامعه و افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی از جمله اقداماتی بوده است که مورد توجه قرار گرفته و تداوم دارد.

عبدالرحمن تاج الدین، معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی نیز در این بازدید، با اشاره به احیای جایگاه ملی و فراملی این سازمان طی سال های اخیر، خدمات تامین اجتماعی را خدماتی در چارچوب محاسبات بیمه ای دانست و گفت: با ارائه نظرات کارشناسی به مراجع قانون گذار، نه تنها قوانینی بدون تأمین منابع مالی طی سالهای اخیر به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل نشده است، بلکه در قانون برنامه توسعه ششم کشور، مقرراتی در جهت ارتقای معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران و نیز افزایش توان مالی سازمان تأمین اجتماعی پیش بینی شده است.

 

منبع:روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی


ارسال نظر

captcha