«شناسایی فسادهای احتمالی در نظام سلامت» منتشر شد

کتاب «شناسایی فسادهای احتمالی در نظام سلامت» تالیف حسین جودکی، از سوی انتشارات موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی منتشر شد.

تامین 24 / بخش مهمی از پیشرفت و توسعه در یک کشور به بخش سلامت آن برمی‌گردد. در ایران هم هزینه‌های زیادی در حوزه سلامت انجام شده است و طرح نظام سلامت در راستای ارتقای سطح سلامت مردم و دسترسی به خدمات درمانی و بهداشتی در حال اجرا است. با وجود این، یکی از مهمترین مسائل این حوزه فساد است. فسادی که در سال‌های گذشته موضوع بسیاری از طنزها و بحث‌های عمومی بوده است. این کتاب در راستای معرفی اشکال مختلف فساد در نظام سلامت و ارائه راهکارهایی برای مقابله با آنها تدوین شده است.

بی‌تردید کارآمدی یک سیستم تنها منوط به در اختیار داشتن دانش علمی و فنی نخواهد بود، چرا که اختلال در عملکرد سیستم می‌تواند فراتر از مسائل فنی و تکنیکی ظهور کند. یکی از عواملی که می‌تواند فردی یا ساختاری باشد امکان تخطی از اصول حاکمیتی و قانونی سیستم است که گاه به عنوان فساد از آن یاد می‌شود. فساد به صورت عام در همۀ بخش‌های نظام حکمرانی یک کشور ممکن است مشاهده شود. نظام سلامت به دلایل داشتن ویژگی‌های منحصر به فرد، از جمله بی‌اطمینانی، عدم تقارن اطلاعاتی، تعداد زیاد بازیگران فعال در این عرصه و اختصاص بودجۀ هنگفت به آن به صورت خاص مستعد فساد است.

به گزارش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، فساد در نظام سلامت طیف وسیعی از تخلفات از اختلاس گرفته تا پرداخت‌های غیر رسمی و تقلب و سوءاستفاده را شامل می‌شود که توجه ویژه به آنها به دلیل اثر منفی بر سطح سلامت جامعه و به خطر افتادن جان مردم ضرورت دارد. رویارویی با فساد در نظام سلامت برای دستیابی به سلامت بهتر، جلوگیری از هدر رفت منابع و کنترل هزینه‌ها ضرورت دارد. برای پیشگیری و کنترل فساد، شناسایی فسادهای موجود، حوزه‌های آسیب‌پذیر در برابر فساد و ریسک‌های فساد در هر فعالیت یا فرآیند گام اولیه و مهمی است. کتاب حاضر اطلاعات مناسبی برای مدیران و سیاستگذاران نظام سلامت برای آشنایی با فسادهای احتمالی این حوزه و بکارگیری تصمیمات و راهکارهای کنترلی مناسب برای مقابله با آن، ارائه می‌کند.

در این کتاب برخی مفاهیم و مداخلات مرتبط با مساله فساد در نظام سلامت تشریح شده‌اند. هدف این کتاب بیشتر مفهوم‌سازی در خصوص فساد در نظام سلامت است تا تشریح تکنیکی ابزارها و مداخلات؛ زیرا به نظر می‌رسد مفهوم فساد در نظام سلامت آن چنان که باید درک نشده، در مورد آن زبان مشترکی وجود ندارد و نقش آن جدی گرفته نمی‌شود. عموما چنین تصور می‌شود که مشکلات فعلی که به طور روزمره با آنها دست به گریبان هستیم به دلیل مدیریت ضعیف یا فقدان دانش علمی مورد نیاز به وجود آمده‌اند؛ اما درک چگونگی شکل‌گیری فساد نشان می‌دهد، در بسیاری مواقع، این فساد است که پشت سر ناکارایی و سوءمدیریت پنهان شده است.

با این حال آنگونه که دانیل کافمن می‌گوید «مبارزه با فساد» از طریق «مبارزه با فساد» یک سفسطه و استدلال غلط است. گاهی اقدامات ضدفساد به این دلیل انجام می‌شوند که کاری انجام شده باشد و از فشار سیاسی کاسته شود. نباید این اقدامات جایگزین اقدامات بنیادی برای بهبود حکمرانی، به عنوان علت اصلی شوند. امیدواریم مطالعه در زمینه فساد در نظام سلامت باعث شود درک عمیق‌تری از حکمرانی (تولیت) در نظام سلامت برای علاقمندان مدیریت، اقتصاد و سیاستگذاری سلامت حاصل شود.

کتاب در هشت فصل شکل گرفته است: فصل اول: تعریف فساد و مصادیق آن در نظام سلامت، فصل دوم: چارچوبی برای درک فساد در نظام سلامت و راهکارهای مقابله با آن، فصل سوم: ضرورت مقابله با فساد در نظام سلامت، فصل چهارم: شناسایی، ردگیری و اندازه گیری فساد در نظام سلامت، فصل پنجم: راهبردهای مقابله با انواع مصادیق فساد در نظام سلامت، فصل ششم: ادغام راهبردهای مقابله با فساد در سیاست‌ها و برنامه‌های حوزه سلامت، فصل هفتم: نقش سازمان تامین اجتماعی در مقابله با فساد در نظام سلامت و فصل هشتم: جمع بندی و نتیجه گیری


ارسال نظر

captcha