یادداشتی از محمد محمدی

بیمه روزنامه‌نگاران شرایط و دامنه پوشش‌ها

هدف اصلی سازمان تامین‌اجتماعی درصورت تامین اعتبار لازم از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، پوشش بیمه‌ای تمامی نویسندگان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و خبرنگاران است.

محمد محمدی

مشاور معاونت بیمه‌ای سازمان تامین‌اجتماعی

تامین 24 / در راستای نیل به اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران، و ایفای رسالت سازمان تامین‌اجتماعی در تعمیم و گسترش پوشش بیمه‌‌ای آحاد افراد جامعه، سازمان تامین‌اجتماعی در اجرای قانون اصلاح بند «ب» و تبصره 3 ماده 4 قانون تامین‌اجتماعی و آئین‌نامه اجرایی مربوطه، گروه‌های زیادی از اقشار جامعه را از جمله نویسندگان، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران، در چارچوب قانون صاحبان حرف و مشاغل آزاد زیر چتر حمایت بیمه‌ای قرار داده است. از آنجا که پوشش بیمه‌ای نویسندگان، روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و هنرمندان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، سازمان تامین‌اجتماعی با انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌منظور حمایت موثرازفعالان فرهنگی و هنری جامعه، بخش عمده افراد یادشده را به‌تدریج از سال 81 زیر پوشش بیمه‌ای قرار داده است. هریک از افراد یادشده با پرداخت حق سهم 10درصدی برمبنای حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار و همینطور تامین‌ 50درصد حق درمان که برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، از پوشش بیمه‌ای تامین‌اجتماعی برخوردار شده‌اند. با الحاقیه‌ای به تفاهم‌نامه‌ یادشده از سال 82 گروه‌های بیشتری از نویسندگان مطبوعات، خبرنگاران، عکاسان حرفه‌ای نیز تحت پوشش و شمول استفاده از موارد مقررشده در تفاهم‌نامه قرار گرفته‌اند. با عنایت به اینکه 10درصد سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درپرداخت حق بیمه، در طول دوره‌های گذشته محدود بوده است، لذا تنها بخشی از افراد مذکور، زیرپوشش بیمه‌ای قرار گرفته بودند که با توجه به هماهنگی‌های انجام گرفته، این سازمان در اجرای بند «ب» ماده 11 آئین‌نامه اجرایی ماده 7 قانون هدفمندی یارانه‌ها، بیش از 6هزار نفر را زیرپوشش برده است. در جهت پوشش بیمه‌ای کلیه نویسندگان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و خبرنگاران و با توجه به پیگیری‌های انجام‌گرفته در تامین‌ 10درصد حق‌بیمهء سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در سال جاری مجوز نام‌نویسی و پوشش بیمه‌ای بیش از 12هزارنفر افراد فاقد پوشش بیمه‌ای به واحدهای اجرایی اعلام شده که پیش‌بینی می‌شود کلیه افراد فاقد پوشش بیمه‌ای در قالب توافقنامه اخیر، نام‌نویسی شوند و با پرداخت حق‌بیمه سهم خود، از مزایای قانون تامین‌اجتماعی برخوردار شوند. با عنایت به اینکه درحال‌حاضر با هماهنگی صندوق اعتباری نویسندگان و مجوز صادره برای پوشش بیمه‌ای حدود  12هزارنفر معرفی شده‌اند، هر یک از افراد فاقد پوشش بیمه‌ای (مردان و زنان)، درصورت احراز شرط سنی حداکثر 50سال، می‌توانند با معرفی صندوق یادشده نسبت به نام‌نویسی در شعبه تامین اجتماعی اقدام کنند.

ضمن اینکه اگر سن متقاضی بیش از 50 سال باشد، در صورت داشتن سابقه پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان و افراد تحت‌تکفل خود معادل مازاد سنی می‌توانند با پرداخت حق‌سرانه درمان مصوب هیئت محترم وزیران، به تعداد خود و افراد تحت‌تکفل، با دریافت دفترچه درمانی از امکانات درمانی سازمان نیز برخوردار گردند. لازم به ذکر است، درصورتی‌که پرداخت حق‌بیمه از طرف بیمه‌شده، متوقف گردد و بین تاریخ قطع پرداخت حق‌بیمه و پرداخت مجدد، بیش از کمتراز سه‌ماه فاصله ایجاد شده باشد، بیمه‎شده می‌تواند حق‌بیمه معوقه را به سازمان، پرداخت کند؛ درغیراین‌صورت، ارتباط بیمه‌شده با سازمان قطع و ادامه بیمه وی موکول به تسلیم درخواست مجدد خواهد بود. آن‌چه که برای سازمان تامین‌‌اجتماعی، مهم است، پوشش بیمه‌ای کلیه افراد مذکور، ‌همانند سایر بیمه‌شدگان مشمول قانون تامین‌اجتماعی است و به‌نظر می‌رسد با توجه به مجوزهای صادره در سال جاری، هریک از نویسندگان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و خبرنگاران فاقد پوشش بیمه‌ای بتوانند با هماهنگی، نسبت به نام‌نویسی خود اقدام کنند.

هریک از متقاضیان بیمه اعم از نویسندگان، روزنامه‌نگاران،‌ هنرمندان و خبرنگاران، در صورت احراز شرایط سنی می‌توانند با نرخ 14درصد (شامل مستمری بازنشستگی و بازماندگان، قبل و بعد از بازنشستگی) و 20 درصد (شامل مستمری بازماندگان و ازکارافتادگی) نسبت به بیمه‌پردازی خود اقدام کنند (2 درصداز نرخ‌های تعیین‌شده، توسط دولت تامین می‌گردد.) هریک از متقاضیانی که تا به امروز فاقد هرگونه سابقه پرداخت حق‌بیمه در سازمان تامین‌اجتماعی باشند، به هنگام عقد قراردادمی‌توانند دستمزد مبنای پرداخت حق‌بیمه خود را بین حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار و حداکثر دستمزد تعیین نمایند.

درصورتی‌که دارای سابقه پرداخت حق‌بیمه قبلی به‌مدت پنج‌سال و یا بیشتر نزد سازمان تامین‌اجتماعی باشند، میانگین پرداخت حق‌بیمه از حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار تا حداکثر میانگین آخرین 360 روز به انتخاب متقاضی خواهد بود.

ضمن اینکه هدف اصلی سازمان تامین‌اجتماعی درصورت تامین اعتبار لازم از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، پوشش بیمه‌ای تمامی نویسندگان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و خبرنگاران است.

 

منبع: هفته نامه آتیه نو


ارسال نظر

captcha