معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی :

رسانه ها پل ارتباطی تامین اجتماعی و مردم هستند

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی در جریان برگزاری کنفرانس خبری در غرفه رسانه های رفاه و تامین اجتماعی در نمایشگاه مطبوعات گفت: ارزش و نقش رسانه ها بر کسی پوشیده نیست و ما رسانه ها را به مثابه یک پل ارتباطی بین سازمان تامین اجتماعی و مردم می دانیم .

تامین 24 /محمدحسن زدا گفت:مسئولان سازمان تامین اجتماعی از زبان بیمه گری استفاده می کنند و عامه مردم به دنبال انتقال مفاهیم از طرف ما هستند و در این راستا به رسانه ها نیازمند هستیم که رسالت انتقال مفاهیم را به مردم بر عهده داشته باشند و در این مسیر رسانه های تخصصی مورد نیاز است که هم زبان رسانه را می فهمند و هم بر مسائل تخصصی بیمه تسلط دارند.

زدا افزود: رسانه ها ترجمان گفته های مسئولان تامین اجتماعی هستند برای مردم.

وی تصریح کرد: رسانه ها در عین حال به انتقال نظرات مردم به مسئولان اهتمام می ورزند و این پل ارتباطی اگر شفاف و روشن و دوسویه باشد شامل حال همه می شوند.

زدا با اشاره به اینکه مسئولان سازمان تامین اجتماعی قدردان زحمات رسانه های تخصصی و عمومی فعال در حوزه رفاه و تامین اجتماعی هستند اضافه کرد: ما در سازمان تامین اجتماعی به عملکرد رسانه ها اعتقاد عملی داریم و این رسانه ها هستند که منتقل کننده فعالیت های سازمان به مردم هستند .

 

رشد مثبت وصول حق بیمه در سازمان تامین اجتماعی

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به سوال خبرنگار تامین24مبنی بر اینکه آیا رشد اقتصادی سالجاری در کشور بر منابع و ورودی های تامین اجتماعی اثرگذار بوده است؟ گفت:سازمان تامین اجتماعی بیش از 90 درصد از منابع و درآمدهای خود را از طریق وصول حق بیمه تامین می کند و در چند ماهه اخیر  به اهداف درآمدی بودجه سال 96 سازمان دست یافته ایم و رشد مثبتی را در این زمینه شاهد هستیم .

محمدحسن زدا ادامه داد: بررسی اینکه آیا اشتغال جدید در کشور ایجاد شده است یا نه، از طریق دریافت حق بیمه امکانپذیر نیست. زیرا اخیراً احتمال وصول مطالبات معوق وجود دارد و شاید افزایش وصل حق بیمه منجر به گمراهی در آمار اشتغال باشد .

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه از طرف مرکز آمار ،میزان اشتغال جدید در کشور اعلام شده است ،آثار ایجاد اشتغال تامین اجتماعی مقداری زمانبر است و در ماه های آینده بروز خواهد کرد.

 

خبرنگاران به دو روش بیمه می شوند

محمدحسن زدا در خلال برگزاری کنفرانس خبری در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری در غرفه رسانه های رفاه و تامین اجتماعی در پاسخ به سئوالی درباره بیمه خبرنگاران نیز گفت:تصمیم گیران در سازمان تامین اجتماعی به هر شکل ممکن در چارچوب قوانین در راستای خدمت رسانی به خبرنگاران اقدام می کنند .

وی با اشاره به این موضوع که خبرنگاران به دو طریق در سازمان تامین اجتماعی بیمه هستند، یکی از طریق مراکزی در آن به فعالیت مشغول هستند و دیگری از طریق بیمه هنرمندان و خبرنگاران افزود:خبرنگاران آزاد نیز توسط صندوق هنرمندان تحت پوشش قرار می گیرند و کسانی که در نشریات و رسانه ها و خبرگزاری ها مشغول بکار هستند از محل موسسه مورد نظر بیمه می شوند.

اقدام مهمی که در یک ساله اخیر در ارتباط با بیمه خبرنگاران آزاد صورت گرفته این است که سهمیه بیمه آنها را به شکل چشم گیری افزایش داده ایم .

وی تصریح کرد:شناسایی خبرنگاران آزاد بر عهده صندوق هنرمندان است و هرکسی که از طریق آن به عنوان خبرنگار آزاد معرفی شود تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار می گیرد.

زدا اظهار داشت:مرجع تشخیص فعالیت های سخت و زیان آور ادارات کار و کمیته تشخیص سخت و زیان آور هستند و خبرنگارانی که به این کمیته مراجعه می کنند ،به محض اظهارنظر کمیته ،سازمان تامین اجتماعی با 20 سال متوالی ویا 25 سال متناوب به شرط سنی موضوع را در مورد آن خبرنگار اعمال خواهد کرد  .

 

دولت مکلف به پرداخت بدهی به تامین اجتماعی است

زدا در پاسخ به سوالی در خصوص دریافت مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت گفت:در ارتباط با دریافت مطالبات تامین اجتماعی از دولت فعالیت های بسیاری انجام شده است و دولت در این راستا مکلف شده است که در طول برنامه ششم مکلف شده است که مطالبات سازان را پرداخت کند و این موضوع با تلاش سازمان در برنامه ششم گنجانده شده است.

وی بیان داشت:در این راستا جلسات متعددی با دولت برگزار شده است که اگر دولت در نقدینگی جهت پرداخت با مشکل مواجه است از موارد و طرق دیگری اقدام به دریافت مطالبات کنیم.

 

افزایش 20درصدیشناسایی کارگران

مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان گفت:سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با خدمات غیرحضوری و نیز در نظارت بر کارگاه ها فعالیت های زیادی داشته است.

مهردادقریب ادامه داد:در 6 ماهه اول امسال در ارتباط با شاخص بازرسی نسبت به سال قبل شاهد افزایش 20 درصدی شناسایی کارگران در کارگاه ها هستیم.

وی افزود:از اواخر سال95 بازرسی الکترونیک در سازمان تامین اجتماعی آغاز شده است که بصورت پایلوت در تهران عملیاتی شد و در حال حاضر در سراسر کشور بجز 20 شعبه تهران بازرسی بصورت الکترونیک در حال انجام است .

قریب ادامه داد:در این راستا شاهد افزایش بهره وری ،کاهش هزینه ها و ایجاد شفافیت هستیم و روزانه اینکار بصورت آنلاین و آفلاین نظارت های توسط یکهزار و 120 بازرس در سطح کشور در حال انجام است.

وی تصریح کرد:اگر کارفرمایی در مسئولیت های قانونی خود کوتاهی کند کارگران می توانند با شکایت به شعبات بازرسی پی گیر مطالبات برحق خود باشند.

 

انحلال صندوق های بازنشستگی موضوعیت ندارد

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی در خصوص اخبار انحلال صندوقهای بازنشستگی گفت:انحلال صندوق های بازنشستگی که به تازگی مطرح شده است به هیچ عنوان موضوعیت ندارد .

محمدحسن زدا خاطرنشان کرد:منحل کردن صندوق های بیمه ای نهایتاً منجر به یک بحران اجتماعی خواهد شد .

وی افزود:بحثی که در مجلس،دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام در دستور کار است این است که صندوق های بیمه ای به شکلی ساماندهی شوند که قادر به ادامه فعالیت خود باشند و امنیت خاطری باشند برای اعضای صندوق های بیمه ای .

 

بر خورد با تخلفات در دستور کار است

زدا در پاسخ به سوال خبرنگار تامین24 در خصوص تخلفات حوزه حسابرسی گفت:تخلفات ممکن است که در هربخشی وجود داشته باشد و این موضوع مهم است که سیستم ها چگونه با موضوع برخورد کنند.

وی ادامه داد:سازمان تامین اجتماعی بسرعت به سمت مکانیزه کردن حسابرسی ها در حرکت است و باید دخالت افراد در این موضوع کاهش پیدا کند .

زدا با بیان اینکه تغییرات شکلی در این زمینه در موسسه حسابرسی و هیات آن مدیره ایجاد شده است افزود:آموزش های لازم در زمینه برخورد با تخلفات حسابرسی به افراد فعال در این زمینه داده شده است که نهایتاً منجر به کاهش این موارد شود.

 

انضباط در پرداخت مستمری ها

مدیرکل امور فنی مستمریهای تامین اجتماعی در جریان برگزاری کنفرانس خبری در غرفه رسانه های رفاه و تامین اجتماعی در نمایشگاه مطبوعات گفت:در ارتباط با پرداخت حقوق بازنشستگان بدلیل اینکه انضباط در پرداخت ها ایجاد شود و مسئله نقدینگی بدرستی مدیریت شود در سال 94 این پرداخت ها در بازه زمانی 5 تا 20 هرماه پرداخت می شد .

محمدعلی جنانی با اشاره به اینکه پرداخت در هردوره پرداخت ها سه روز به عقب منتقل کرده ایم تا بتوانیم مدیریت پرداخت ها در دستور کار داشته باشیم افزود:در حال حاضر سازمان با موضوع منابع و مصارف روبرو است .

غرفه رسانه های رفاه و تامین اجتماعی در شماره 275 بیشت و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها میزبان کارشناسان،و شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ارسال نظر

captcha