کتاب «آینده طرح های بازنشستگی چند لایه» منتشر شد

کتاب « آینده طرح های بازنشستگی چند لایه» تالیف و ویرایش، لانس بوینبرگ، کاسپر یون ایوجیک و اد وستیر هاوت، با ترجمه رضا غزال، توسط انتشارات موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی منتشر شد.

تامین 24 / در سال های اخیر مباحث زیادی در مورد اصلاح صندوق های بازنشستگی مطرح شده است و طرح های مختلفی برای آینده این صندوق ها ارائه شده است. یکی از مهمترین راهکارهای اصلاح صندوق ها نظام چند لایه تامین اجتماعی است که در لایه های مختلفی پوشش حمایتی را برای جمعیت بیشتری فراهم می کند و متناسب با وضعیت معیشتی و درآمدی قشرهای مختلف اجتماعی، خدمات متفاوتی انجام می گیرد. 

این کتاب منبع مناسبی برای طراحی، تعدیل و یا بهبود نظام های بازنشستگی کشور است در حال حاضر بسیاری از صندوق های بازنشستگی کشور با مشکلات فراوانی همچون کمبود نقدینگی مواجه بوده و به بیانی ورشکسته هستند. با این وجود هنوز تغییرات و اصلاحات لازم و کافی در رابطه با صندوق های بازنشستگی کشور صورت نگرفته است. 

کتاب حاضر با استفاده از تجربه کشور هلند که بر طبق نظر کارشسناسان از ساختار و عمکلرد بهتری در مقایسه با سایر کشورهای توسعه یافته برخوردار بوده است، این فرصت را به سیاستگذاران و دست اندرکاران کشورمان  می دهد تا از تجارب هلند و همچنین سایر کشورهای مطرح شده در کتاب در جهت اصلاح و بهبود وضعیت صندوق های بازنشستگی، به طور خاص، و نظام بازشستگی کشوری بطور عام، استفاده کنند. 

بانک جهانی در گزارش سال 2005 خود تحت عنوان «حمایت از درآمد دوران کهنسالی در قرن بیست و یکم: یک چشم‌انداز بین‌المللی پیرامون نظام های بازنشستگی و اصلاحات» طرحی را ارائه کرد که دربرگیرنده پنج لایه بود که عبارتند از: (1) یک لایه صفر غیر مشارکتی، (2) یک لایه یک اجباری که دارای عناصر مزایا ی معین بوده، (3) لایه دوم که آن هم اجباری بوده ولی متفاوت از لایه نخست، از نوع حق بیمه معین بوده، (4) لایه سوم که اساسا اختیاری بوده و (5) لایه چهارم که شامل دسترسی به حمایت غیر رسمی نظیر حمایت فراهم آمده توسط خانواده یا ‌‌‌تأمین مسکن ‌‌‌‌‌‌‌‌است. 

کتاب مروری دارد بر طرح‌های بازنشستگی چندلایه با تمرکز ویژه بر نظام بازنشستگی کشور هلند. سیستم بازنشستگی هلند مشابه سیستم بازنشستگی ایده آل سه‌لایه‌‌ای ارائه می دهد. این کتاب با اتخاذ یک چشم‌انداز یکپارچه‌، این ‌سؤال را مطرح می‌کند که کلیه لایه‌های نظام بازنشستگی در سه عملکرد اساسی طرح‌های بازنشستگی اعم از (1) تسهیل برنامه‌ریزی مالی چرخه عمر، (2) بیمه کردن ریسک‌های خاص، و (3) تقسیم ریسک‌های کلان اقتصادی بین نسلی سهیم بوده و تعادل بهینه بین لایه‌های مختلف بازنشستگی و طراحی بهینه هر کدام از این طرح‌ها چگونه باید عمل کنند. 

کتاب حاضر دربرگیرنده چهار بخش است: بخش نخست تحت عنوان «نظام های بازنشستگی چندلایه»، عملکرد نظام های بازنشستگی چندلایه را در مرکز بحث قرار داده و اثرات احتمالی روندهای فراگیر در اقتصاد جهانی و بحران اقتصادی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. 

بخش دوم کتاب «توزیع و تقسیم بین نسلی ریسک» را به عنوان یکی از عملکردهای اساسی هر سیستم بازنشستگی در مرکز بحث قرار می‌دهد. این بخش عملکرد صندوق‌های بازنشستگی و دولت را مورد بحث قرار داده، نقش انواع مختلف اوراق قرضه شاخص‌‌‌بندی شده را ارزیابی کرده و سعی در کشف اثرات بازتوزیعی صندوق‌های بازنشستگی و دولت را برای تعدادی از شوک‌های کلان اقتصادی می کند.

بخش سوم کتاب با عنوان «صندوق‌های بازنشستگی و برنامه‌ریزی مالی طی چرخه عمر» بر دو موضوع شامل فقدان عزم راسخ و دانش مالی بیمه گذاران طرح‌های بازنشستگی افراد و سیاست‌های بهینه بازنشستگی در مرحله صرف ثروت بازنشستگی تمرکز دارد. 

بخش پایانی کتاب تحت عنوان «آینده نظام های بازنشستگی چندلایه» سعی در کشف اثر روندها و بحران‌ها بر سیاست‌های بهینه بازنشستگی و رابطه بین عملکردها و لایه‌های طرح‌های مختلف بازنشستگی دارد. 

برای تهیه این کتاب می توانید با مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی واحد کتابخانه به شماره 88753245 داخلی 113 تماس بگیرید.


ارسال نظر

captcha