بحران مخاطب به روایت ابراهیم رستمیان+فیلم

ابراهیم رستمیان مقدم معتقد است بحران مخاطب فقط توسط رسانه ها حل نمی شود. به نظر او با تقویت نهادهای مدنی و نتایج حاصل از آن رسانه ها مخاطب خود را پیدا می کنند.


مطالب مرتبط

ارسال نظر

captcha
به همت گروه مطالعات اجتماعی و فرهنگی مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، نشست تخصصی با عنوان «عدالت دموکراتیک: همنشینی آزادی و برابری» با حضور اندیشمندان و استادان دانشگاه برگزار شد.