بحران مخاطب به روایت ابراهیم رستمیان+فیلم

ابراهیم رستمیان مقدم معتقد است بحران مخاطب فقط توسط رسانه ها حل نمی شود. به نظر او با تقویت نهادهای مدنی و نتایج حاصل از آن رسانه ها مخاطب خود را پیدا می کنند.


مطالب مرتبط

ارسال نظر

captcha