معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی:

ادغام سازمان تامین اجتماعی غیرممکن است

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی با اشاره به انتشار سخنان یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درباره انحلال صندوق های بازنشستگی، گفت: سازمان تامین اجتماعی از طریق دریافت حق بیمه منابع مورد نیاز برای خدمت رسانی را تامین می کند و به عنوان سازمانی برآمده از جامعه کارگری و کارفرمایی، کمترین وابستگی را به دولت دارد.

تامین 24 /تاج الدین ضمن تشکر از این نماینده و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برای بررسی وضعیت صندوق های بیمه ای، اظهار داشت: این نماینده محترم مجلس بین وضعیت فعلی سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی کشور تفاوتی قائل نشده است در حالی که از بسیاری جهات از جمله از نظر وضعیت تعادل منابع و مصارف، سازمان تامین اجتماعی نسبت به سایر صندوقها در شرایط قابل قبولی قرار دارد.

به گزارش تامین 24 به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی،وی با بیان اینکه ممکن است در نقل قول سخنان این نماینده مجلس اشتباهی صورت گرفته و این اشتباه موجب نگرانی و تشویش جامعه بیمه شدگان کشور شود، گفت: ادغام منابع سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بیمه ای به لحاظ علمی و کارشناسی غیر ممکن است و نظرات نمایندگان محترم مجلس نیز تایید کننده همین دیدگاه است.

تاج الدین با بیان اینکه احتمال بروز اشتباه در نقل قول سخنان این نماینده و برداشت نادرست از سخنان وی بسیار زیاد است؛ اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گرایش های مختلف فکری و سیاسی همگی بر لزوم تداوم و ارتقاء خدمات سازمان تامین اجتماعی تاکید دارند و بیان دیدگاهی درباره امکان ادغام این سازمان بزرگ با مخاطبانی به اندازه نیمی از جمعیت کشور دور از ذهن است.

 


ارسال نظر

captcha