یادداشتی از اصغر آهنی ها

موانع فرهنگی-اقتصادی اشتغال زنانه

بسیاری از خانم‌ها برای اشتغال در محیط‌های سخت، چه در حوزه صنعت و چه در حوزه کشاورزی، تمایلی از خود نشان نمی‌دهند. این مسئله در فرهنگ ما نیز نهادینه شده که مشاغل سخت، مخصوص آقایان است.

تامین 24 /مرسوم است که کارهای یدی، ویژه مردان است. این نمونه‌ای است از اینکه زنان در بازار کار ایران بسیاری از مشاغل را به علت ماهیت آن ها نمی‌پذیرند. اگرچه درعوض، زنان در بخش خدمات، حضور فعالی دارند یا در مشاغل مدیریتی و کارشناسی به‌خوبی جا افتاده‌اند و توانسته‌اند به‌خوبی در این ساختار، رشد کنند اما محروم کردن خود از بسیاری از رسته‌های شغلی، یکی از دلایل افت پوشش بیمه‌ای زنان در جامعه است.

نکته دیگر این است که بسیاری از زنان کشور به امر خانه‌داری مشغول هستند. به این ترتیب، آنان به لحاظ بیمه‌ای، به همسر خود وابسته می‌شوند. آنها بیشتر انرژی خود را برای مدیریت منزل و خانواده گذاشته و توجه آنچنانی به مسئله سابقه کار، بیمه و مستمری بازنشستگی و ... ندارند. حتی بخشی از بانوان شاغل، وقتی ازدواج می‌کنند، همچنان به‌کار خود ادامه می‌دهند، اما پس از گذشت دو یا سه سال که به‌طورمعمول، صاحب فرزند می‌شوند، برای رسیدگی بیشتر به امورات خانواده و فرزندان، با محل کار خود، قطع همکاری می‌کنند، بدون اینکه اخراج شده باشند.

علاوه‌بر این، به‌دلیل رکود و مشکلات اقتصادی کشور در طول سال‌های اخیر، بسیاری از واحدهای تولیدی با بخشی از نیروهای خود قطع همکاری کرده‌اند. حال در این میان، زنان نیز حضور داشته‌اند؛ این مشکلات، فارغ از جنسیت نیروی کار، دامن همه را گرفته اما در این بین آمارهای بیمه‌ای نشان می‌دهد زنان بیشتر از این موضوع متضرر شده‌اند.

نکته دیگر این است که برخی آمارها حکایت از آن دارند که 80درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت بوده و تنها20درصد آن، در دست بخش خصوصی است. با این وجود، اغلب کارگاه‌ها و صنایع کشور نیز دارای شناسنامه هستند و نیروهای خود را به‌خوبی بیمه می‌کنند. اما هستند کارگاه‌های بسیاری که از این چارچوب خارج‌اند. این فضای غیرقابل‌رصد اقتصادی باعث شده که فرارهای بیمه‌ای در چنین کارگاه‌هایی به آینده و زندگی نیروی کار لطمه وارد کند. ازطرفی چنین کارگاه‌هایی عموما در حوزه‌هایی چون تولیدی‌های پوشاک و یا کارگاه‌های به‌اصلاح زیرپله‌ای و کوچکی هستند که بخش اعظم نیروی کار آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند، فرار بیمه‌ای آن‌ها، بیشتر از مردان دامن زنان را می‌گیرد.

 

منبع:هفته نامه آتیه نو


ارسال نظر

captcha