ربیعی از برنامه های حمایتی دولت از بخش تعاون خبر داد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابراز رضایت از عملکرد اتاق تعاون ایران، به همسو بودن وزارت تعاون با این اتاق اشاره کرد و از برنامه های حمایتی از بخش تعاون در دولت دوازدهم خبر داد.

تامین 24 /«علی ربیعی» تاکید کرد که از همه توان وزارت تعاون برای حمایت و توسعه بخش تعاون استفاده خواهیم کرد.

برنامه توسعه بخش تعاون و راهبردها از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس و هیات رئیسه اتاق تعاون ایران بررسی و تبادل نظر شد.

در ادامه این نشست، «بهمن عبداللهی» رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به محورهای طرح شده، گفت: تامین مالی تعاونی ها از طریق حضور در بازار سرمایه، تقویت تعاونی های اعتباری، توسعه تعاونی ها در روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته از جمله این موضوعات بود.

وی ادامه داد: بررسی ابهامات درباره مالیات برارزش افزوده، اصلاح ساختار سرمایه ای بانک توسعه تعاون با هدف ارتقای توان ارائه تسهیلات، به عنوان تنها نهاد مالی و اعتباری بخش تعاون نیز مورد تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش ایرنا،رئیس اتاق تعاون ایران افزود: برای رفع مشکلات تعاونی های مرزنشین، روش های جذب منابع تعاونگران و تقویت و توسعه بانک توسعه تعاون نیز هم اندیشی شد.

عبداللهی با اشاره به کمبود قانون در بخش تعاون گفت: ضرورت اجرای قوانین موجود در این بخش، بیش از پیش احساس می شود که رفع این مشکل به رشد و توسعه بخش تعاون کمک خواهد کرد.

وی ادامه داد: کمک به اتاق های تعاون برای توسعه مدیریت تعاونی ها و نظارت بر عملکرد آنها از دیگر محورهای گفتگو در این نشست بود.

نشست بررسی برنامه های توسعه بخش تعاون با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ رئیس اتاق تعاون ایران، مدیرعامل بانک توسعه تعاون و مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و هیات رئیسه اتاق تعاون ایران برگزار شد.


ارسال نظر

captcha