سود شرکت نفت ایرانول 51 درصد در سال جاری رشد داشته است

اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای شرکت نفت ایرانول (شرانل) برای دوره مالی منتهی به 1396/06/31 منتشر شد.

تامین 24 /شرکت نفت ایرانول صورت های مالی میان دوره ای شرکت نفت ایرانول با اعلام سود سهام صورت سودوزیان به ازای هر سهم 989 ریال با رشدی برابر با 51% نسبت به دوره مشابه قبل همراه با افزایش رشد فروش به میزان 24% نسبت به سال قبل در سامانه کدال با نماد شرانول درج شد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سیستم کدال بورس پیش بینی سود هر سهم برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت مبلغ 1922 ریال بوده که معادل 51% آن تحقق یافته است .

قابل ذکر است مجموع سود خالص شرکت برای دوره مالی منتهی به 1396/06/31 مبلغ 988/789 میلیون ریال با سرمایه ثبت شده به مبلغ 1/000/000 میلیون ریال است و  این مبلغ برای دوره مالی مشابه در 1395/06/31 مبلغ  655/244 میلیون ریال بوده که افزایشی به میزان 333/545 میلیون ریال و معادل 51% رشد نشان می دهد. بدیهی است این افزایش رشد در مقایسه اطلاعات میان دوره ای منتشر شده در کدال بورس در بین چهار شرکت اصلی تولید روانکار درکشور ، دارای بالاترین افزایش رشد می باشد.

 

ارسال نظر

captcha