اعتبار ۹۰۰ میلیارد تومانی اشتغالزایی مددجویان نابینای بهزیستی

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در سال جاری مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان وام کم بهره به اشتغالزایی مددجویان نابینا اختصاص داده شده است.

تامین 24 /انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی کشور از اختصاص ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار ویژه اشتغالزایی و کارآفرینی برای مددجویان نابینای سازمان بهزیستی کشور خبر داد.

وی اظهار داشت: این بودجه به صورت وام های کم بهره در اختیار کسانی قرار می گیرد که می توانند در راستای اشتغالزایی ویژه مددجویان نابینا و همچنین نسبت به جذب و برنامه ریزی تسهیلات فوق وارد عمل شوند و اقدام کنند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: سازمان بهزیستی کشور به بنگاه های اقتصادی و مدیران اشتغال آفرین ویژه مددجویان نابینای این سازمان اعلام می کند که حق بیمه کارفرمایی این مددجویان، توسط سازمان بهزیستی پرداخت می شود تا کارفرمایان نسبت به جذب و اشتغال مددجویان نابینای سازمان بهزیستی اقدام کنند.

محسنی بندپی تصریح کرد: کارآفرینان در بخش اشتغال مددجویان نابینای سازمان بهزیستی کشور، پس از دریافت وام و اجرای برنامه های خود در حوزه اشتغال آفرینی و رسیدن به خودکفایی به مدت یک سال فرصت دارند تا نسبت به بازپرداخت تسهیلات فوق به صورت اقساطی اقدام کنند.


ارسال نظر

captcha