پیش‌شرط‌ حمایت بیمه‌ای از بیماران خاص

هرگونه افزایش تعهدات بیمه‌ها، نیازمند منابع پایدار است. اگر این اتفاق نیفتد، فرجام مالی طرح تحول سلامت تکرار خواهد شد.

تامین 24 /

دکتر حمید خویی

 عضو هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین

در طرح تحول سلامت، شاهد بودیم بدون اینکه منابع مالی به بیمه‌ها تخصیص داده شود، تعهدات مالی بیمه‌ها افزایش پیدا کرد که درنتیجه منجر به تاخیر در پرداخت بدهی بیمه‌های درمانی به داروخانه‌ها و مراکز درمانی شد. درخصوص مصوبه اخیر شورای عالی بیمه نیز باید این نکته مهم مدنظر قرار بگیرد؛ یعنی اگرچه افزایش پوشش بیمه‌ای برای حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج، اقدامی اخلاقی است که می‌تواند هزینه‌های درمان این بیماران را کاهش دهد، اما باید منابع این افزایش تعهدات بیمه‌ای در سازمان تامین‌اجتماعی دیده شود تا مصارف این سازمان، بدون درنظر گرفتن منابع، افزایش پیدا نکند. مثلا اگر یک سری داروها به شمول تعهدات بیمه‌ای وارد می‌شود، شاید بتوان با کارشناسی مجدد، برخی تعهدات دارویی را از شمول (حمایت‌های بیمه‌ای) خارج کرد تا تعادلی در منابع و مصارف ایجاد شود. باید منابع بیمه‌های درمانی برای حمایت بیشتر از بیماران خاص و صعب‌العلاج دیده شود. نکته مهم دیگر این است که افزایش پوشش بیمه‌ای برای حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج نباید باعث کاهش ارائه خدمات عام به بیمه‌شده‌ها شود. درواقع باید به‌گونه‌ای عمل کرد که هم حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج در دستور کار باشد و هم کمیت‌و‌کیفیت ارائه خدمات درمانی به سایر بیمه‌شده‌ها نیز کاهش پیدا نکند.

 

منبع:هفته نامه آتیه نو


ارسال نظر

captcha