معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی:

شرکای اجتماعی بازوان توانمند فکری و اجرایی سازمان تامین اجتماعی هستند

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه شرکای اجتماعی بازوان توانمند فکری واجرایی سازمان تامین اجتماعی هستند، افزود: معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی پل ارتباطی شرکای اجتماعی با سایر معاونت هاست.

تامین 24 / دکتر محمدرضا جعفریان در جلسه اعضای هیات مدیره کانون انجمن صنفی کارگری با بیان اینکه آموزش و به روز رسانی اطلاعات برای کانون های کارگری یک اصل اساسی است، گفت: در این زمینه از هیچ تلاشی دریغ نمی کنیم.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، وی با تاکید بر ایجاد کارگروه های تخصصی در این معاونت برای شناسایی و احصای مسائل و مشکلات مربوط به گروه ها و تشکل های صنفی اظهار کرد: با همفکری یکدیگر برای مسائل راه حل ارائه کنیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی با اشاره به این موضوع که تأمین اجتماعی برای احصا و حل مشکلات ذینفعان و مخاطبان تلاش می کند، گفت: در طول چند سال گذشته با برگزاری جلسات و همایش های تخصصی در بخش های مختلف تلاش کرده ایم مشکلات جامعه کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی را بشکل تخصصی احصا و با تهیه و ارسال گزارش های تحلیلی به مقامات ارشد سازمانی زمینه حل مشکلات آنها در واحد های اجرایی را فراهم سازیم.

دکتر جعفریان با تاکید بر این نکته که  تعامل با شرکای اجتماعی تقویت خواهد شد، اظهار کرد: معاونت فرهنگی و اجتماعی برنامه های مختلفی را در راستای توسعه ارتباط با شرکای اجتماعی سازمان  (بیمه شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان) در حال اجرا دارد و تلاش برای توسعه این اقدامات با جدیت ادامه خواهد یافت.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی دارای سه بخش بیمه ای، درمانی و اقتصادی است، گفت: این سازمان مسیر خود را با مشارکت سه بخش ادامه می دهد و به استقلال بخش اقتصادی و درمان تاکید دارد.

مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در این جلسه با اشاره به اینکه نظر خدمت گیرنده برای این سازمان مهم است، گفت: سازمان تامین اجتماعی بسیاری از خدمات را با روش های غیرحضوری با هدف تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ارائه می دهد و انجمن های صنفی کارگری به ما انتقال دهند کدام خدمات تقویت شود و یا چه بخش هایی مغفول مانده است؟

عادل علایی به حذف دفترچه های درمانی در مراکز ملکی، ارسال لیست و پرداخت اینترنتی حق بیمه، بازرسی الکترونیکی و پرداخت متمرکز مستمری ها به عنوان فعالیت های سازمان تامین اجتماعی در سال های اخیر اشاره کرد و افزود: دریافت بازخورد در بهبود کیفیت خدمات موثر است.

وی با اشاره به انتشار الکترونیکی نشریه لبخند تامین توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: این نشریه در آینده به صورت چاپی به مخاطبان ارائه می شود.

علایی در ادامه به اهمیت موضوع آموزش برای پیشگیری از حوادث ناشی از کار پرداخت و گفت: شناسایی کارگاه های دارای بیشترین حوادث کاری و آموزش کارگران در دستور کار است و در ماههای آینده کارگاه آموزشی ویژه کارفرمایان، کارگران، مسئولان ایمنی بخش معدن را برگزار می کنیم.

وی انجام نظر سنجی از مخاطبان سازمان تامین اجتماعی در ١٢ استان کشور با مشارکت دانشگاه را از دیگر اقدامات حوزه فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی برشمرد و افزود: نظر سنجی از تشکل های کارگری در دستور کار می باشد.

مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت: بر اساس تفام نامه با سازمان دانش آموزی کشور و به منظور آشنایی دانش آموزان کشور با مفاهیم بیمه ای سال گذشته ٨٠٠ دوره بازدید از شعب برگزار شد و امسال در این طرح رسیدگی به مسائل بیمه ای خانواده های دانش آموزان نیز گنجانده شده است.

علایی امضای تفاهم نامه با فدراسیون ورزش کارگری را از دیگر اقدامات حوزه فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد و افزود: قصد داریم جمع آوری خاطرات کارگران در قالب کتاب را پیگیری کنیم.

اعضاء شرکت کننده در این جلسه نیز در ادامه نظرات خود را در خصوص مسائل جامعه کارگری مطرح کردند.


ارسال نظر

captcha