با صدور بخشنامه به واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شد

کنترل وضعیت مستمری بگیران از سرویس استعلام برخط سازمان ثبت احوال

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با ارسال بخشنامه ای به واحدهای اجرایی این سازمان دستور استفاده از سرویس استعلام برخط سازمان ثبت احوال برای کنترل حیات و ممات مستمری بگیران و افراد تبعی را صادر کرد.

تامین 24 / در بخشنامه صادر شده از سوی سیدتقی نوربخش آمده است: در راستای بهبود مستمر و روزآمد شدن امور، تسهیل در ارائه خدمات، تثبیت و ارتقای رضایتمندی در جامعه تحت پوشش، با توجه به تعاملات انجام شده با سازمان ثبت احوال کشور و بهره گیری از سرویس استعلام برخط این سازمان در جهت حصول اطمینان از پایدار بودن استحقاق و شرایط قانونی ذینفعان برای بهره مندی از مزایای مقرر در قانون، از تاریخ صدور این بخشنامه کنترل حیات و ممات مستمری بگیران صرفا از طریق سامانه موصوف صورت پذیرد.

 به گزارش تامین۲۴ از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، براساس این گزارش، در موارد لازم مراتب از طریق انجام بازرسی تحقیقی مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه آن در پرونده مستمری ذینفع درج می شود.

سازمان تامین اجتماعی ٤٢ میلیون بیمه شده دارد که حدود سه میلیون نفر از آنها مستمری بگیر هستند و این سازمان ١٨ نوع خدمت به آنها ارائه می دهد.


ارسال نظر

captcha