اولین دوره کارگاه آموزشی «ارتباطات در صندوق های بانشستگی» در آسیا برگزار شد

گام اول ایسا برای تسهیل ارتباطات در صندوق های بازنشستگی

اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (ایسا) با برگزاری اولین دوره کارگاه آموزشی با عنوان «ارتباطات در صندوق های بانشستگی» در آسیا، گام نخست در تسهیل ارتباطات اجتماعی صندوق های بازنشستگی با مشتریان و شرکای اجتماعی خود را برداشت.

تامین 24 /حامد شمس، مدیر کل روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری در گفتگو با تامین24 گفت:باتوجه به مباحث ارتباطی و بحث شبکه های اجتماعی و رسانه های جدید، اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (ایسا) بدنبال این است که از تحولات حاکم بر دنیای ارتباطات حداکثر استفاده را برای صندوق های بازنشستگی در منطقه آسیا داشته باشد.

شمس با توجه به حضور در اولین دوره کارگاه آموزشی اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی تحت عنوان «ارتباطات در صندوق های بانشستگی»که شهریورماه در سئول کره جنوبی برگزار شد، افزود: تاثیر ارتباطات بر عملکرد صندوق های بازنشستگی، مهمترین هدف برگزاری اولین دوره آموزشی اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (ایسا) در آسیا بود.

شمس ادامه داد: اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی در برگزاری کارگاه های آموزشی مربوطه در سطح جهان با استفاده از پیش فرض ها عمل نمی کند و پیش از برگزاری این دوره آموزشی از مدعوین به این اجلاس درخواست شده بود که بر اساس گایدلاین های ارتباطی (ایسا) از جمله ارتباط نهادهای حاکمیتی و دولت ،ساختار داخلی و ارتباطاتی صندوق های بازنشستگی و نحوه تعامل صندوق های بازنشستگی با رسانه ها به معرفی چالش های موجود در صندوق ها پرداخته و راه حل های پیشنهادی در راستای مقابله با این چالش ها را ارائه کنیم.

مدیرکل روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری تصریح کرد: در یکی از موضوعات مطروحه این دوره آموزشی تمرکز بر این بود که رسانه ها و ارتباطات به چه شکلی می توانند در گسترش پوشش بیمه ای کارآمد باشند که البته این موضوع در ارتباط با برخی صندوق های بیمه ای مانند تامین اجتماعی صدق می کند و در ارتباط با صندوق بازنشستگی کشوری این موضوع مطرح نیست و بحث مورد توجه این است که چگونه می توان بر ایده و فکر سیاستگذاران برای بهبود «حکمرانی خوب» تاثیر بهینه داشت.

وی اضافه کرد: در این دوره آموزشی، نمایندگان صندوق های بازنشستگی از کشورهای مختلف بر اساس چالش های موجود در سازمان های بیمه گر خود به بحث پرداخته و بدنبال راه حل موثر بودند.

شمس به تامین24 گفت: موضوع دیگری که در این اجلاس مورد بحث قرار گرفت در ارتباط با تاثیرگذاری پیام رسان های اجتماعی بر راهبری سیاست ها و اهداف سازمان های بیمه ای بود و اینکه پیام رسان ها به مانند شمشیرهای دولبه ای هستند که  می توانند در حوزه اطلاع رسانی خدمات نقش مثبتی را ایفا کنند و با توجه به اینکه مباحث شهروندخبرنگاری رو به افزایش است با استفاده از از این رسانه ها شهروندان می توانند عملکرد سازمانهای بیمه ای را به چالش می کشند.

او گفت: نکته دیگری که در این اجلاس مورد توجه قرار گرفت در ارتباط با پرهیز از نسخه پیچی یکسان برای صندوق های بازنشستگی در کشورهای مختلف است. ایسا و دیگر نهادهای بین المللی تامین اجتماعی سعی داشته اند که بر اساس طیف محلی مشکلات خاص صندوق های بیمه ای در کشورها تلفیقی از تجارب جهانی و تجارب بومی را به عنوان دستورالعمل مقاله با چالش ها صادر کنند .

شمس اظهار کرد: رعایت چارچوب های ارتباطی خوب و موثر نیز در اجلاس مورد توجه خاص قرار گرفته و جدای از ساختارهای موجود در هر صندوق بیمه ای ،استفاده از چارچوب های ارتباطی مناسب و داشتن ابزار نظارتی شفاف مورد تاکید فراوان قرار گرفت.

او گفت: توصیه یکسان (ایسا) در جمع بندی این کارگاه سه روزه ، بر کارآمدی تیم بیمه ای فارغ از ساختارهای بیمه ای کشورها بود و بر نقش رسانه های جدید در اراه خدمات و پیشبرد اهداف صندوق ها بسیار تاکید شد.

شمس ادامه داد: پیش از حضور در همایش، چالش ها را مورد شناسایی قرار داده بودیم و در روزهای برگزاری کارگاه در ارتباط با این چالش ها به بحث و تبادل نظر پرداختیم و نهایتا توصیه اتحادیه بین لمللی تامین اجتماعی این بود که برنامه زمانبندی شده مشخص برای تحقق اهداف به همراه تاکید بر جزئیات داشته باشیم .

مدیر کل روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری افزود: تاکید بر نظم،گرفتن بازخوردهای برنامه ریزی و سنجش کارآمدی و اثربخشی برنامه ها مهمترین مسائلی بود که اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (ایسا) خواستار تمرکز روی آنها شد .

نمایندگان سازمان تامین اجتماعی نیز در دوره آموزشی سه روزه اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی(ایسا) در سئول حضور داشتند.

 


ارسال نظر

captcha