مدیرکل بازرسی کار:

شاخص های تعاریف گزارش آماری حوادث شغلی به روزرسانی می شود

یکصد و سی و هشتمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی با حضور معاون روابط کار برگزار شد.

تامین 24 / یکصد و سی و هشتمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی با حضور معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور سایر اعضای آن شورا تشکیل شد.

در این جلسه مهندس مشیریان معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نقش با اهمیت شورای عالی حفاظت فنی در حوزه تدوین مقررات حوزه ایمنی و حفاظت فنی در کارگاه های کشور، یکسان سازی مفاهیم آماری مرتبط با حوادث ناشی از کار از دیدگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان پزشکی قانونی را خواستار شد.

مظفری مدیرکل بازرسی کار و دبیر شورای عالی حفاظت فنی با تشکر از حضور اعضای شورای عالی حفاظت فنی بر این خصوص تصریح کرد، حوادث ناشی از کار بر اساس دو مولفه رخداد در هنگام انجام وظیفه و یا به سبب انجام وظیفه محوله از سوی کارفرما رخ دهد و عملاً ارزیابی آن در کارگاه های مشمول قانون کار تعریف می گردد، اضافه کرد: اداره کل بازرسی کار در حال به روز رسانی شاخص های تعاریف گزارش آماری حوادث شغلی بر اساس دستورالعمل سازمان بین المللی کار (ILO) است و به زودی شاخص های بین المللی را در این بخش جاری می سازد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وی گفت: در سطح ملی موضوع ایمنی کارگاه ها یکی از دغدغه های کشور می باشد و همه دستگاه های متولی و شرکای اجتماعی باید در ارتقای این مهم در سطح کشور مشارکت نمایند.

وی تصریح کرد: با بازرسی های هدفدار و اولویت دهی بازرسی به کارگاه های پرمخاطره می توان کارهای پر اهمیتی در راستای کاهش حوادث کار انجام داد.

مظفری با اشاره به اینکه حدود 5500 معدن فعال در کشور وجود دارد که در این میان معادن زغالسنگ با حدود 100 معدن با ماهیت خطرپذیری بالا شناخته می شوند بر عدم اغماض در اجرای ماده 105 قانون کار در صورت مشاهده قصور کارفرمایان در اصلاح نقایص ایمنی ابلاغی بازرسان کار کشور اشاره کرد.

در ادامه، بحث و بررسی در خصوص تدوین آیین نامه ایمنی کار با دستگاه های ریخته گری تحت فشار (دایکست) و جمع بندی نظرات اعضا انجام شد.

همچنین در خلال این جلسه از زحمات مهندس اصابتی، مدیرکل سابق بازرسی کار و دبیر اسبق شورای عالی حفاظت فنی تقدیر و تشکر بعمل آمد و لوح های تقدیری با توشیح مقام عالی وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون روابط کار آن وزارت و همچنین کانون عالی کارفرمایی کشور توسط مهندس مشیریان، رییس شورای عالی حفاظت فنی به ایشان اعطا شد.


ارسال نظر

captcha