تشریح وضعیت سلامت روان کارکنان و کارگران ایرانی:

علائم شدید استرس در 7 درصد از جامعه کاری کشور

رئیس مرکز توسعه و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور گفت: طبق آمار تحقیق »وضعیت سلامت روان و کیفیت زندگی کاری کارکنان مراکز صنعتی و تولیدی»، 7 درصد جامعه کاری، علائم شدید استرس را دارند.

تامین 24 فرید براتی سده روز سه شنبه در نشست خبری در سازمان بهزیستی کشور افزود: این تحقیق به صورت تصادفی روی 13 هزار و 200 نفر جمعیت کاری کشور در 28 استان انجام شده است.

وی تصریح کرد: نتایج این تحقیق نشان داد که وضعیت سلامت روان کارکنان مراکز صنعتی و تولیدی استان های خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و زنجان خوب نبود و وضعیت سلامت روان کارکنان مراکز صنعتی و تولیدی استان های هرمزگان، گلستان و البرز در شرایط بهتری نسبت به سایر استان ها قرار داشت.


وی اظهار کرد: طبق این تحقیق، مشخص شد که مشکلات روانی مردان شاغل بیشتر از زنان است که شاید نان آور بودن، یکی از دلایل آن باشد.


رئیس مرکز توسعه و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور اظهارداشت: اصلی ترین مشکل مردان شاغل، موضوع امنیت شغلی است.


براتی سده افزود: مشکلات سلامت روان در کارکنانی که طلاق گرفته اند یا روزمزد و شب کار هستند، بیشتر است.


وی، خستگی بیش از حد، اضطراب، نگرانی و احساس دلتنگی، غمگینی و کمردرد را از مهم ترین علائم و نشانه های استرس کارکنان نام برد.


وی، نبود تسهیلات مشاوره ای، نبود تسهیلات پزشکی، تفاوت زیاد حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان با مدیران و روسا، نگرانی از تامین هزینه مسکن و سر و صدای زیاد در محیط کار را از مهم ترین مشکلات محیط کاری طبق این تحقیق، عنوان کرد. 


براتی سده افزود: بالا ترین استرس محیط کار نیز مربوط به استان های محروم شامل خراسان شمالی، زنجان و سیستان و بلوچستان بود.


ارسال نظر

captcha