۲۰۰۰ کشته در راه جام جهانی ۲۰۲۲

روزنامه گاردین بار دیگر در گزارشی از وضعیت بد کارگران در قطر سخن به میان آورد.

تامین 24 /قطر مدت‌هاست که به عنوان میزبان جام جهانی ۲۰۲۲ انتخاب شده است، این‌ در حالی است که بسیاری به انتخاب این کشور کوچک به عنوان میزبان بزرگ ترین رویداد فوتبالی در جهان اعتراض دارند.

روزنامه گاردین انگلیس بار دیگر از وضعیت بد کارگران در قطر سخن به میان آورد و نوشت: از زمانی که قطر به عنوان میزبان جام جهانی ۲۰۱۸ انتخاب شده حدود ۲۰۰۰ کارگر در این کشور کشته شده‌اند.

به گزارش ایسنا، گاردین در این گزارش خود می‌نویسد: کارگران که قطر را آماده برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ می‌کند در وضعیت اسف باری زندگی می‌کنند و کمترین توجه به آنها می‌شود و کشته شدن ۲۰۰۰ نفر به خوبی گویای وضعیت بد آنها است.

کشور انگلیس و به تازگی کشورهای عربستان و امارات از جدی ترین مخالفان دادن میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ به قطر هستند و سخت تلاش می‌کنند تا چهره این کشور را لکه دار کنند.


ارسال نظر

captcha