انتصاب های جدید هلدینگ رفاه و گردشگری تامین

مدیرعامل هلدینگ رفاه و گردشگری تامین در احکامی جداگانه معاونان برنامه ریزی و توسعه هگتا و معاون اداری و مالی را منصوب کرد.

تامین 24 / ابراهیمبای سلامی، علی اصغر شالبافیان و سید حسن قدمگاهی را به ترتیب به سمت معاون برنامه ریزی و توسعه هگتا و معاون اداری و مالی منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری گروه هتل های هما، در بخشی از این احکام آمده است : امید است در چارچوب راهبردهای تعریف شده هگتا و سازمان تامین اجتماعی و ساماندهی امور مربوطه به شرکت و توسعه گردشگری در جهت هم افزایی و تکمیل زنجیره و ارزش شرکت های تابعه مجدانه تلاش نمایید.

 

   


ارسال نظر

captcha