شرق تهران دارای بیشترین جمعیت بیمه شده اصلی تامین اجتماعی

تا پایان سال گذشته، ١٣ میلیون و ٧٧٩ هزار و ٦٢٠ بیمه شده اصلی در سراسر کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند.

تامین 24 بر اساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، از این تعداد ١١ میلیون و ١٨٣ هزار و ٨٣٥ نفر مرد و ٢ میلیون و ٥٩٥ هزار و ٧٨٥ نفر زن هستند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، بیمه شده اصلی، شخصی است که راساً مشمول مقررات تامین اجتماعی است و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مقرر در قانون تامین اجتماعی را دارد.

بر این اساس، از مجموع بیمه شدگان اصلی سازمان تامین اجتماعی یک میلیون و ٣٣١ هزار و ١٨٥ نفر تحت پوشش اداره کل شرق تهران بزرگ قرار دارند که یک میلیون و ١٢ هزار و٤١١ نفر مرد و ٣١٨ هزار و ٧٧٤ نفر زن هستند.

گفتنی است، در میان ادارات کل سازمان تامین اجتماعی، پس از شرق تهران بزرگ به ترتیب غرب تهران بزرگ، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، آذربایجان شرقی، مازندران و شهرستان های استان تهران از نظر تعداد بیمه شدگان اصلی در جایگاههای بعدی قرار گرفته اند.


ارسال نظر

captcha