رتبه بندی صندوق های بازنشستگی جهان از نظر ارزش دارایی

بانک جهانی اعلام کرد که دارایی های تحت مدیریت (AUM) بزرگترین صندوق های بازنشستگی جهان، در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۱۵,۴ میلیارد دلار بوده است.

تامین 24 /دارایی های تحت مدیریت صندوق ها در سال ۲۰۱۳، ۶,۲ درصد بوده که در سال ۲۰۱۴ با افزایش ۳.۴ درصدی به ۱۵.۴ میلیارد دلار رسیده است. در یک رتبه بندی جهانی، ۳۰۰ صندوق بازنشستگی از نظر ارزش دارایی ها بررسی شدند و مشخص شد که ۲۰ صندوق بازنشستگی برتر در سال ۲۰۱۴ نرخ رشدی معادل ۳.۹ درصد داشته اند که از نرخ رشد جهانی اندکی بالاتر بوده است.

این گزارش حاکی است: صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی دولتی کشور ژاپن با ارزش دارایی کل ۱,۱۴۳.۸۳۸ هزار دلار، صندوق بازنشستگی دولتی نروژ با ۸۸۴.۰۳۱ هزار دلار، صندوق بازنشستگی دولتی کره جنوبی با ارزش دارایی ۴۲۹.۷۹۴ هزار دلار، صندوق تأمین اجتماعی ملی چین با ارزش دارایی ۲۴۷.۳۶۱ هزار دلار، صندوق بازنشستگی کانادا با ارزش دارایی ۲۲۸.۴۳۱ هزار دلار، صندوق احتیاط مرکزی سنگاپور با ارزش دارایی ۲۰۷.۸۷۲ هزار دلار، صندوق احتیاط کارکنان مالزی با ارزش دارایی ۱۸۴.۶۹۷ هزار دلار، صندوق بازنشستگی آفریقای جنوبی با ارزش دارایی ۱۲۳.۲۰۴ هزار دلار، صندوق آینده استرالیا با ارزش دارایی ۸۹.۱۷۰ هزار دلار و صندوق احتیاط کارکنان هندوستان با ارزش دارایی ۸۰.۷۴۱ هزار دلار، ۱۰ صندوق بازنشستگی برتر جهان از نظر ارزش دارایی در سال ۲۰۱۴ هستند.

همچنین، صندوق سرمایه ملی روسیه با ارزش دارایی ۷۵,۳۴۴ هزار دلار، صندوق بازنشستگی کارگران تایلوان با ارزش دارایی ۶۴.۷۸۴ هزار دلار، صندوق تأمین اجتماعی موسسات دولتی کویت با ارزش دارایی ۵۸.۸۹۵ هزار دلار، صندوق ذخیره امنیتی اسپانیا با ارزش دارایی ۵۰.۳۷۷ هزار دلار، صندوق ذخیره بازنشستگی فرانسه با ارزش دارایی ۴۵.۰۱۲ هزار دلار، صندوق بازنشستگی عمومی ۳ سوئد با ارزش دارایی ۴۰.۷۱۷ هزار دلار، صندوق بازنشستگی عمومی ۴ سوئد با ارزش دارایی ۳۷.۰۱۸ هزار دلار، صندوق بازنشستگی عمومی ۲ سوئد با ارزش دارایی ۳۷.۰۱۸ هزار دلار، صندوق بازنشستگی عمومی ۱ سوئد با ارزش دارایی ۳۵.۹۸۰ هزار دلار و صندوق بازنشستگی عمومی ۷ سوئد با ارزش دارایی ۲۹.۳۲۹ هزار دلار رتبه های ۱۱ تا ۲۰ جهان را به خود اختصاص   داده اند.

بنابراین، صندوق های سرمایه گذاری بازنشستگی دولتی در کشور ژاپن در سال ۲۰۱۴، با داشتن ۱,۱۴۴ میلیارد دلار در رتبه بندی صندوق ها، صندوق برتر جهان محسوب می شود که ۳۰ درصد بزرگتر از دومین صندوق بازنشستگی دولتی در رتبه بندی جهانی است.

به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری و به نقل از بانک جهانی،علاوه بر اینکه دارایی های تحت مدیریت صندوق ها در سال ۲۰۱۴ به میزان ۳,۴ درصد افزایش یافته، نرخ رشد در ۲۰ صندوق بازنشستگی برتر جهان در سال ۲۰۱۴ نیز معادل ۳۹ درصد بوده است. همچنین ۳۹.۵ درصد دارایی های ۲۰ صندوق برتر در بخش درآمدهای ثابت و ۴۲.۲ درصد نیز در سهام، سرمایه گذاری شده است.

گزارش بانک جهانی نشان می دهد که دارایی های تحت مدیریت صندوق های بازنشستگی در منطقه آمریکای شمالی ۴۳,۲ درصد، در منطقه اروپا ۲۸.۵ درصد و در قاره آسیا و اقیانوسیه نیز ۲۴.۱ درصد است. آمریکای شمالی در طول سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ میلادی، رشد سالانه قابل توجهی به میزان ۷.۶ درصد را تجربه کرده است که این نرخ در اروپا ۷.۱ درصد و در آسیا و اقیانوسیه ۳.۹ درصد است.

صندوق های بازنشستگی بخش دولتی در جهان با ۱۴۱ صندوق از ۳۰۰ صندوق برتر جهان، دارایی معادل ۶۶,۹ درصد را به خود اختصاص می دهند.

 


ارسال نظر

captcha