رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت:

۱۵ درصد سالمندان کشور تنها زندگی می‌کنند

رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت از تنها زندگی‌کردن ١٥درصد از سالمندان ایرانی سخن گفت که از این تعداد ۱۸درصد مردان و ۸۲درصد را زنان تشکیل می‌دهند.

تامین 24 /«مهین عظیمی»، رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در همایش طب سالمندی گفت: «سالمندی یک معضل نیست بلکه یک موفقیت است، این مسأله جهانی و قابل برگشت است. در برنامه ششم توسعه مقایسه شاخص توسعه انسانی بین چهار کشور انجام شده که در آن زندگی سالمند و میزان دسترسی به خدمات مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقایسه، ایران در جهان رتبه ٧٥ و در منطقه رتبه دهم را دارد.»

عظیمی ادامه داد: «یکی از شاخصه‌های مهم مقایسه، امید به زندگی توأم با سلامتی است که در این شاخص ایران رتبه دوازدهم را دارد که سن ٦٤‌سال است و در برنامه توسعه ششم الزام شده که ‌درصد امید به زندگی را افزایش دهیم.»

رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت درباره تفاوت وضع سالمندان در ایران و کشورهای توسعه‌یافته هم گفت: «در ‌سال ٢٠٥٠ از هر سه نفر یک سالمند وجود دارد. تفاوت ما با کشورهای توسعه‌یافته این است که آنها در طول ١٠٠ سال به سالخوردگی جمعیت رسیده‌اند ولی ایران ظرف ١٢٥سال این سالخوردگی جمعیت را تجربه می‌کند. جمعیت سالمند در استان تهران ٤,١‌درصد است.»

عظیمی در ادامه آماری از وضع سالمندان در کشور بیان کرد: «۵۱درصد جمعیت سالمندان زن و ۴۹ آنها زن هستند. ۲۸درصد از جمعیت سالمندان روستایی و ۷۲‌درصد از سالمندان شهرنشین هستند که هر کدام مشکلات خود را دارند. ۴۶درصد از سالمندان کشور هم باسواد هستند.»

رئیس اداره سلامت سالمندان آماری از وضع تاهل سالمندان هم منتشر کرد: «همسردار بودن مردها در مردان سالمند حدود ۹۱درصد است، علاوه براین ۵۴درصد زنان سالمند متاهل هستند. مردان سالمند اغلب به دلیل دریافت خدمات مراقبتی با زنان با سنین پایین‌تر ازدواج می‌کنند. ۱۵درصد سالمندان در خانوارهای یک نفره هستند که از این تعداد ۱۸درصد مردان و ۸۲درصد زنان هستند.»او افزود: «از جمله اقداماتی که در نظام تحول سلامت برای سالمندان انجام شده، ایجاد پایگاه‌های سلامت است که در آن از سالمندان دعوت می‌شود به پایگاه مراجعه کنند.»


ارسال نظر

captcha