وزیر کار:

هر یک درصد رشد اقتصادی، 100 هزار میلیارد تومان نیاز دارد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست شورای اداری تربت حیدریه گفت: طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب کشور باید به رشد هشت درصدی در اقتصاد دست یابد که برای تحقق هریک درصد رشد 100 هزار میلیارد تومان پول نیاز است.

تامین 24 / علی ربیعی افزود: در مجموع برای تحقق هشت درصد رشد اقتصادی کشور به 700 هزار میلیارد تومان نیاز دارد.

وی ادامه داد: دولت دوازدهم دو برنامه اصلی کاهش فقر و افزایش رفاه مردم و نیز ایجاد اشتغال را هدفگذاری کرده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هم اینک در کنار مساله اشتغال به عنوان یک مساله اصلی در کشور، آب نیز به دلیل بی برنامه بودن، هدر رفتن بی اندازه، ناسازگاری طبیعی، شیوه غلط نگهداری و مصرف به مساله اصلی تبدیل شده است.

وی افزود: از سوی دیگر کشور به سمت سالمند شدن پیش می رود بطوری که تعداد سالمندان ایران از هفت میلیون و 200 هزار نفر امسال به 30 میلیون نفر در سال های نه چندان دور خواهد رسید و این یک مساله اصلی در کشور خواهد بود.

وزیر تعاون افزود: در دولت یازدهم با اختصاص 17 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط برای تثبیت شغل از ریزش 230 هزار نیروی شاغل جلوگیری شد. از سوی دیگر پنجره جمعیتی در دولت یازدهم باز شد بطوری که عده ای از جوانان دهه 60 شغلی پیدا نکردند و آمار نیروهای تحصیلکرده بیکار دهه 70 که انتظار بالایی از شغل خود داشتند رو به افزایش گذاشت لذا رفع این بیکاری انباشته شده نیاز به تلاش زیاد و کار کارشناسانه و برنامه ریزی دارد.

وی ادامه داد: دولت یازدهم با یک اقتصاد کوچک شده و جمعیت زیادی که به یکباره وارد بازار کار شدند مواجه شد.با این وجود برنامه دولت برای حداقل یک میلیون فرصت شغلی در سال برای وضعیت فعلی امیدوارکننده است. ظرف 6 ماه ابتدای امسال 340 هزار بیمه شده جدید به جمعیت بیمه شدگان در کشور افزوده شد.

ربیعی افزود: در سیاست اشتغال دولت 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات اختصاص یافت، پنج هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی و پنج هزار میلیارد تومان از بانک در نظر گرفته شد تا سرجمع آن با نرخ سود کمتر به صورت تسهیلات به مردم پرداخت شود.

اختصاص منابعی برای توسعه اشتغال در 3 شهر ستان خراسان رضوی

وزیر تعاون، گفت: از محل صندوق توسعه ملی منابعی به توسعه ظرفیت های دارای مزیت اشتغال سه شهرستان تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در جنوب خراسان رضوی اختصاص می یابد.

علی ربیعی دیروزدر سفر به خراسان رضوی افزود: در این سفر پروژه های اقتصادی و اجتماعی تربت حیدریه، مه ولات و زاوه بررسی شد و سند توسعه اشتغال این سه شهرستان مورد مطالعه قرار گرفت. وی ادامه داد: در این بررسی ها تاکید شد برای هر یک از این شهرستانها به تناسب ظرفیت ها و مزیت ها از محل منابع 5/1 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای توسعه اشتغال روستایی و شهرهایی زیر 10 هزار نفر جمعیت اعتباری تخصیص یابد. وزیر تعاون،گفت: بر این اساس گرایش های دارای ظرفیت هر منطقه اعم از گردشگری در تربت حیدریه، سنگ و معدن در زاوه و کشاورزی که مزیت هر سه شهرستان است مورد توجه قرار می گیرد. توسعه صنایع وابسته به زعفران و پسته هم می تواند ظرفیت خوبی برای اشتغال در این منطقه باشد.

 بهبود اشتغال

وی گفت: بر اساس برنامه ریزی ها میزان بیکاری در هر سه شهرستان بین هشت دهم تا یک درصد کاهش یافته و به سمت بهبود برود. در عین حال طی این سفر در شهرستان تربت حیدریه پروژه های فنی و حرفه ای در هشت رشته فعال شد که امید است رشته هایی که مرتبط با وضعیت اشتغال در منطقه است ظرف مدت دو سال با اعتبار 130 میلیارد ریال سامان یابند. ربیعی افزود: علاوه برآن بخش های بیمارستان تامین اجتماعی در کنار بیمارستان رازی تربت حیدریه بهره برداری و به تخت های آن افزوده شد. تلاش می شود گنجایش تخت این بیمارستان به دو برابر افزایش یابد تا خدمات بهتر و گسترده تری به کارگران و بیمه شدگان تامین اجتماعی و مردم منطقه ارائه شود.

وی ادامه داد: پروژه هایی را در حوزه خدمات اجتماعی در مه ولات داشتیم که از جمله آنها پایگاه اجتماعی است که تبدیل به اورژانس اجتماعی خواهد شد.

مراکز نگهداری کودکان، معلولان ذهنی و نیز اشتغال برای مددجویان مورد بررسی و بازرسی قرار گرفت و در این رابطه تسهیلاتی برای اشتغال گروههای هدف سازمان بهزیستی اتخاذ شد. ربیعی گفت: امیدواریم در کنار این مباحث، ادارات این شهرستانها هم سطح خدمات خود را به مردم ارتقا دهندتا چهره این سه شهر به سمت بهبود تغییر یابد.

منبع: روزنامه اطلاعات 


ارسال نظر

captcha