مرگ سالانه 55 هزار ایرانی به دلیل استعمال دخانیات

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان این که در کشور سالانه ۵۰تا ۵۵ هزار نفر به علت استعمال دخانیات جان خود را از دست می‌دهند، گفت: با اصلاح مالیات بر عرضه مواد دخانی، می‌توانیم علاوه بر ایجاد سالانه ۱۱هزار میلیارد تومان اعتبار برای نظام سلامت، مصرف دخانیات را نیز کاهش دهیم.

تامین 24 / دکتر ایرج حریرچی، قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت با حضور در تحریریه خبر ۲۱سیما با بیان این مطلب که ۱۴/۰۱۳درصد از افراد بالای ۱۵سال در کشور، سیگار و دخانیات مصرف می‌کنند، افزود: در پنج سال گذشته شیوع استعمال دخانیات در کشور از۱۴.۰۹به ۱۴.۰۱۳درصد رسیده است که افرایش زیادی نیست. البته شیوع مصرف روزانه سیگار، از ۱۰.۹به ۱۰.۱درصد کاهش یافته است یعنی در مقایسه با گذشته ۵۰۰هزار نفر روزانه کمتر سیگار می‌کشند.

‌‌به گزارش ایسنا، وی با اشاره به این که متاسفانه میزان استعمال قلیان در کشور بیشتر شده است و در پنج سال گذشته، ۴۸۰هزار نفر به جمعیت استعمال‌کنندگان قلیان اضافه شده است، افزود: یک بار مصرف قلیان، معادل استعمال ۱۰۰تا ۲۰۰نخ سیگار است.‌

قائم مقام وزیر وزارت بهداشت، میزان شیوع استعمال سیگار در بین نوجوانان پسر (۱۳تا ۱۵ساله) را ۳.۴درصد و در بین دختران را ۲.۱درصد اعلام کرد و آن را فاجعه‌ای ملی خواند.‌سخنگوی وزارت بهداشت گفت: دخانیات، شایع‌ترین عامل مرگ و میر قابل پیشگیری در جهان است و در کشور سالانه ۵۰تا ۵۵هزار نفر به علت استعمال دخانیات جان می‌بازند.‌حریرچی با اشاره به این که هر سال ۵۰۰هزار نفر (معادل ۵درصد تعداد افراد بستری) در بیمارستان‌های کشور بر اثر استعمال دخانیات بستری می‌شوند، گفت: سالانه ۱۰تا ۱۱هزار میلیارد تومان از پول مردم کشور، دود می‌شود.


ارسال نظر

captcha