تقدیر اتاق تعاون ایران از برنامه های فرهنگی، آموزشی سازمان تأمین اجتماعی

استمرار برنامه های فرهنگی و آموزشی برای شرکای اجتماعی ضروری است

اتاق تعاون ایران با ارسال نامه ای به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از برگزاری «کارگاه هم اندیشی و آموزشی آشنایی با وظایف و کارکردهای هیأت های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی» تقدیر و تشکر کرد.

تامین 24 / اتاق تعاون ایران با ارسال نامه ای به دکتر نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از اقدام اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمان های معاونت فرهنگی و اجتماعی این سازمان در برگزاری «کارگاه هم اندیشی و آموزشی آشنایی با وظایف و کارکردهای هیأت های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی» تقدیر و تشکر کرد.

در این نامه آمده است: استمرار برگزاری چنین کارگاه هایی علاوه بر ایجاد تعامل بیشتر با اتاق های تعاون سراسر کشور و سازمان تأمین اجتماعی، موجبات شناسایی با آخرین وضعیت و مشکلات بخش تعاون و افزایش بار علمی  اعضا و آشنایی  آنان با قوانین، مقررات و بخشنامه های سازمان تأمین اجتماعی را فراهم خواهد ساخت. 

به گزارش تامین 24، سید محمد کریمی، معاون پشتیبانی و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران در بخش دیگری از این نامه ابراز امیدواری کرده است تا با فراهم شدن زمینه انعقاد تفاهم نامه بین اتاق تعاون ایران و معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی افقی روشن و مناسب برای همکاری دوجانبه ایجاد گردد. 

گفتنی است معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی در سال جاری از طریق اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمانها برنامه های مختلفی را به منظور احصای مشکلات بیمه ای کارفرمایان و کارآفرینان در راستای توسعه تعامل با جامعه کارفرمایان و کارآفرینان به اجرا در آورده است که از جمله این برنامه ها می توان به این موارد اشاره کرد: برگزاری کارگاههای آموزشی - فرهنگی، برگزاری همایش های هم اندیشی با رابطین بیمه ای  در سراسر کشور، برگزاری همایش های ملی و استانی تکریم کارفرمایان نمونه در مراکز استانهای سراسر کشور، دیدار با کارفرمایان برتر و نمونه کشور، حضور در سازمانها و نهادهای خصوصی و دولتی و دیدار با اعضای تشکل های کارفرمایی.

اجرای این برنامه ها تا کنون بازتاب مطلوبی در بین جامعه کارفرمایی کشور داشته است.


ارسال نظر

captcha