خضری:

برخی با بازنگری در کتاب تعرفه های پزشکی به دنبال منفعت طلبی هستند

عضوکمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه تغییر در کتاب تعرفه های پزشکی تنها محدود به برخی رشته های پزشکی است، گفت: عدالت در قیمت ها در کتاب ارزش های نسبی تاکنون رعایت نشده است.

تامین 24 / رسول خضری با اشاره به اینکه کتاب تعرفه گذاری پزشکی حدود 20 سال بدون بازنگری باقی مانده بود،گفت: سال 83 آخرین بازنگری درکتاب ارزش های نسبی صورت گرفت، اما در سال 93 با اجرای گام اول در اجرای طرح تحول سلامت بازنگری هایی در کتاب تعرفه های پزشکی انجام شد؛ بنابراین پس از 10 سال در قیمت تعرفه ها بروز رسانی صورت گرفت.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بازنگری در کتاب تعرفه ها برای برخی رشته های پزشکی  مانند جراحی قابل قبول بود، افزود: اما برای برخی رشته ها مانند کودکان، پزشکان عمومی، بیهوشی و رشته های بدون پاراکلینک به نوعی تناسب و عدالت در ارزشگذاری خدمات به وجود نیامد؛ بنابراین بازنگری در کتاب ارزش های نسبی باید نظر موافق همه رشته ها جلب کند.

وی درگفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با تاکید براینکه در برخی مقاطع اعتراض هایی از سوی پزشکان نسبت به ناعادلانه بودن قیمت ها درکتاب تعرفه ها مطرح شده است، تصریح کرد: تغییرات در کتاب ارزش های نسبی باید براساس تورم، شرایط حاکم برجامعه و مسائل درحوزه پزشکی باید صورت گیرد، البته شورای عالی بیمه، وزارت بهداشت و رفاه،همچنین انجمن های علمی - پزشکی می توانند دراین خصوص نظرات کارشناسی را مطرح کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به اینکه متاسفانه بازنگری درکتاب تعرفه گذاری ها همیشه به سمت برخی رشته های پزشکی سوق داده شده است، گفت: به عنوان مثال ضریب k چشم، قلب و رشته های دیگر متفاوت با تخصص های دیگر است، نمی توان تنها به منافع برخی رشته ها درجامعه پزشکی توجه کرد؛ به طورحتم باید سود همه رشته های پزشکی را درتغییر کتاب ارزش های نسبی مورد توجه قرار داد.


ارسال نظر

captcha