به زودی صادرات ذوب آهن با حمل و نقل ریلی صورت می گیرد

سید رضا سادات حسینی مدیر کل راه آهن استان اصفهان با حضور در ذوب آهن با مهندس صادقی مدیرعامل این شرکت دیدار و گفت و گو کرد.

تامین 24 /  مهندس صادقی در این دیدار ، راه آهن را یک بخش کلیدی برای صنعت و اقتصاد کشور توصیف نمود که در جهت حمل ونقل مواد اولیه ذوب آهن نقش مهمی دارد .

به گزارش پایگاه خبری ذوب آهن ، وی افزود : حمل و نقل مواد اولیه ذوب آهن اصفهان در سال بالغ بر 8 میلیون تن است که 4 و نیم میلیون تن آن توسط راه آهن صورت می گیرد و لذا افزایش این تعامل بسیار ضروری است .

مدیرکل راه آهن استان اصفهان نیز تعامل این دو سازمان را بسیار خوب و سازنده توصیف کرد و گفت : در آینده بسیار نزدیک برای اولین بار حمل و نقل صادرات ذوب آهن نیز توسط راه آهن انجام می شود که موجب افزایش همکاری ها و تعاملات فی مابین می شود .


ارسال نظر

captcha