زارع مطرح کرد

عدم رسیدگی به وضعیت صندوق ها پاشنه آشیل بودجه های عمومی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: هزینه فرصت از دست رفته صندوق های بازنشستگی چند برابر سرمایه اولیه صندوق ها است.

تامین 24 / رحیم زارع در خصوص وضعیت صندوق های بازنشستگی گفت:باید پذیرفت رسیدگی به صندوق های بازنشستگی یکی از اولویت های اساسی در اقتصاد کشور است چرا که کم توجهی به این مهم می تواند پاشنه آشیلی برای بودجه های عمومی باشد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه بی توجهی به عملکرد صندوق های بازنشستگی به یک بحران برای اقتصاد کشور منجر می شود، افزود: بی توجهی به موضوع بهره وری و ایجاد درآمد پایدار در عملکرد صندوق های بازنشستگی مشهود است به نحوی که در حال حاضر برای انجام هزینه با مشکل روبرو شده اند.   

نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسلامی افزود: باید سیستم مدیریتی و کسب درآمد صندوق های بازنشستگی به موضوع ارتقای بهره وری توجه جدی داشته باشد چرا که هزینه های صندوق های مذکور به دلیل ضعف مدیریتی در سال های گذشته بالا بوده و به مشکلات امروز منجر شده است.  

زارع در ادامه گفت و گوی خود با خبرگزاری خانه ملت ادامه داد:تیم اقتصادی دولت تلاش هایی برای رسیدگی و ساماندهی صندوق های بازنشستگی داشته است اما باید پذیرفت اهیمت موضوع ایجاب می کند رسیدگی بیشتری در این رابطه وجود داشته باشد.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود:کاهش هزینه های صندوق های بازنشستگی یکی از اولویت های برای ساماندهی صندوق های محسوب می شود چرا که هزینه فرصت از دست رفته در صندوق های بازنشستگی به تناسب سال های مختلف بالا است.

مدیریت سیاسی در صندوق های بازنشستگی کنار گذاشته شود

زارع همچنین افزود:هزینه فرصت از دست رفته صندوق های بازنشستگی چند برابر سرمایه اولیه صندوق ها است که این موضوع به لحاظ مدیریت مالی قابل قبول نیست بنابراین دولت باید اقدامات اثربخش انجام دهد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: علاوه بر لزوم ارتقای بهره وری و توجه به درآمدها و هزینه ها در صندوق های بازنشستگی باید مدیریت سیاسی در صندوق ها کنار گذاشته شود و از ظرفیت نخبگان و جوانان در مدیریت صندوق های بازنشستگی استفاده شود.


ارسال نظر

captcha