عضو کمیسیون صنایع مجلس مطرح کرد

پای خارجی‌ها در کفش جوانان بیکار

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: با وجوداین که جوانان تحصیلات موردنیاز برای کارهای تخصصی را دارند، اما شاهدیم پیمانکاران،کارشناسان خارجی را استخدام می کنند.

تامین 24 /علی اسدی کرم در خصوص جذب نیروهای بومی اظهار کرد: بیشتر امور صنعتی و معدنی استان‌های کشور در دست پیمانکاران است، بنابراین دولت و دستگاه های اجرایی نمی‌توانند در امور استخدامی دخالتی داشته باشند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی به اعتراض همیشگی مردم بومی درباره عدم استفاده از نیروی کاری آنها در صنایع کشور اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال در معادن شهر بابک، از تعداد بسیار اندکی از مردم همان منطقه برای اشتغال بهره برده و پیمانکار پروژه حتی برای کارگری ساده از نیروهای غیربومی استفاده می‌کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اسدی کرم افزود: با وجوداینکه جوانان شهربابک ، تحصیلات مورد نیاز برای کارهای تخصصی معدن را دارند، اما شاهد هستیم که پیمانکاران باز هم کارشناسان خارج از استان و یا حتی خارج از کشور را استخدام می‌کنند.

وی ادامه داد: تعداد زیادی از بازنشستگان هم به بهانه داشتن تخصص و تجربه مجدد استخدام می شوند که این موضوع موجب شکایت جوانان بیکار شده است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر اصل به کارگیری نیروهای بومی در اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: در شرکت‌های نفتی کشور به غیر از مواردی که نیروی بومی کارشناس در استان نباشد از نیروهای بومی استفاده می شود.

وی با تشریح دلایل ضرورت به کارگیری نیروهای بومی هر استان در صنعت ،بیان کرد: با این روش میزان اشتغالزایی استان های کشور بیشتر شده و در کنار محرومیت زدایی، هزینه های کمتری هم صرف خواهد شد.

اسدی کرم در پایان یادآور شد: طبق برنامه ریزی قرار است تا طرحی در جهت تدوین قانون برای بهره‌گیری از نیروهای بومی در مشاغل هر استان به مجلس ارائه شود تا بتوانیم به واسطه خود قانون از ایجاد اشتغال بومی حمایت کنیم.


ارسال نظر

captcha