تامین اجتماعی استان تهران مسوول۳۰ درصد درمان کشور

مدیر کل درمان تامین اجتماعی استان تهران گفت: بیش از نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و بیش از ٣٠ درصد درمان کشور بر عهده تامین اجتماعی استان تهران است.

تامین 24 / دکتر محمد تقی خسروانی مقدم در اولین جلسه شورای منطقه ای مدیریت درمان های تامین اجتماعی با بیان اینکه ٩ میلیون نفر در تهران تحت پوشش تامین اجتماعی هستند، افزود: ١٠ بیمارستان،٢ دی‌کلینیک، ١٧ پلی‌کلینیک تخصصی و ٩ درمانگاه تحت پوشش اداره‌کل درمان تامین اجتماعی استان تهران هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل درمان تامین اجتماعی تهران با اشاره به فعالیت گسترده بخش درمان غیر مستقیم این اداره کل در این استان اظهار کرد: سال گذشته بخش بزرگی از خدمات درمانی به بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی در تهران در حوزه درمان غیر مستقیم از طریق مراکز درمانی طرف قرارداد با نظارت دفتر اسناد پزشکی اداره کل درمان استان ارائه شده است.

خسروانی مقدم با تاکید بر اینکه برنامه محوری یکی از راهبردهای کلان سازمان تامین اجتماعی است، اظهار کرد: اداره کل درمان تامین اجتماعی استان تهران بر این اساس بیانیه های استراتژیک خود را به صورت بیانیه رسالت، بیانیه دورنمای سلامت و بیانیه ارزش ها تدوین کرده است.

معاون اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی نیز با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی یک سازمان عمومی غیر دولتی است، گفت: این سازمان کاملا مستقل و دارای منابع مشخصی است و بر اساس قانون مسیر را طی می کند.

صادقی راد، با بیان اینکه بحث ارتقای تجهیزات پزشکی از سیاست های کلی این سازمان است و این سازمان آن را در مراکز درمانی ملکی دنبال می کند، گفت: جای تشکر دارد از همکارانی که در جهت ارتقاء سطح خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی در کشور تلاش می کنند.


ارسال نظر

captcha