مدیرکل امور فنی مستمری های تامین اجتماعی:

٦٢درصد تعهدات سازمان تامین اجتماعی بلندمدت است

مدیرکل امور فنی مستمری های تامین اجتماعی گفت: تعهدات بلندمدت مجموعه تامین اجتماعی، ۶۲ درصد کل تعهدات را تشکیل می‌دهد.

تامین 24 / سید محدعلی جنانی در سومین جلسه شورای اداری معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی گفت: تعداد پرونده‌های فعال مستمری‌بگیر تامین اجتماعی به ٢ میلیون و ٥٣٠هزار نفر می‌رسد که شامل بازنشستگان، بازماندگان و از کارافتادگان می‌شوند.

وی افزود: حدود یک میلیون و ٦٢٥ هزار نفر که ٦٤درصد این جامعه هستند، بازنشستگان ما را تشکیل می‌دهند. ١٣٢هزار نفر از کارافتادگان و ٧٧١هزار نفر نیز، بازماندگان مستمری‌بگیر تامین اجتماعی محسوب می‌شوند.

جنانی گفت: امسال رشد خوبی در پرداخت مستمری‌ها صورت پذیرفت و حداقل دستمزد به ٩٣٠ هزارتومان رسید. میانگین پرداختی‌ها  به یک میلیون و ٣٠٠ هزار تومان رسید که با مزایای جنبی آن،  یک میلیون و ٤٧٠ هزار تومان شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر،مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی نیز در این جلسه گفت: این سازمان همواره تلاشگران حوزه جهاد کار و اشتغال را مورد حمایت  قرار داده است و بقاء خود را مستلزم وجود کار و کارگر می داند.

مهرداد قریب اظهار داشت: این سازمان با وجود تمامی فشارها و تنگناها، برای حفظ و احقاق حقوق شاغلین، نسبت به تحت پوشش در آوردن و بررسی دستمزد دریافتی و پرداخت حق بیمه آنان به صورت کامل، حساسیت های فراوانی را به خرج داده است.

وی با بیان اینکه در سال جاری، ١٤ درصد حداکثر افزایش دستمزد کارگران و بیمه شدگان را داشته ایم، افزود: همچنین موفق شدیم در ارتباط با اجرائیات نسبت به سال قبل ٣١درصد افزایش و نسبت به برنامه مصوب ٢١ درصد رشد داشته باشیم.

وی ادامه داد: در خصوص بازرسی نیز ٤٠ درصد رشد و در ارتباط با وصولی ها نسبت به عملکرد مشابه سال قبل، ٢٢ درصد افزایش داشته ایم.

قریب اضافه کرد: این حوزه در خصوص خدمات غیر حضوری از جمله بازرسی الکترونیک، لیست های اینترنتی و ابلاغ، اقدامات بسیار ارزشمندی انجام داده است. اجرائیات الکترونیک و نامنویسی متمرکز نیز در حال پیگیری و آماده سازی است.

 

گسترش و توسعه خدمات غیرحضوری

مدیرکل امورفنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی نیز در ادامه این جلسه گفت: غیر حضوری کردن فرایندها با هدف عدم مراجعه مردم به شعب و افزایش تعداد بیمه شدگان، دو محور اصلی فعالیت این حوزه در سال جاری بوده است.

منصور آتشی افزود: گسترش و توسعه خدمات غیر حضوری در کنار افزایش سطح کیفی تعهدات، بستری است که سازمان تأمین اجتماعی با گام نهادن در آن قصد دارد یکی از دغدغه های جامعه کارگر مبنی بر سهولت دسترسی به خدمات سازمان را بر طرف نماید.

 

ایجاد زیرساخت های لازم برای ارائه خدمات بهینه به بیمه شدگان

مدیرکل نامنویسی و حساب های انفرادی سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: تمامی فعالیت های این حوزه، در خصوص زیرساخت هایی است که برای ادامه ارائه خدمات بهینه  به بیمه شدگان انجام می شود.

بهروز کریمی خاطرنشان کرد: طراحی اپلیکیشنی برای تلفن همراه، سامانه جدید سوابق بیمه پردازی، نمایش سوابق تلفیقی و ترکیبی بیمه شدگان، حذف تبادل اطلاعات در سطح شعب و ایجاد اطلاعات متمرکز در یک شعبه  و فرمت جدید دفترچه های درمانی، از جمله اقدامات مورد نظر در این واحد بوده است.

 

توسعه دفاتر کارگزاری تامین اجتماعی در سطح کشور

سرپرست اداره کل امور کارگزاری های رسمی سازمان تامین اجتماعی در این جلسه گفت: این سازمان به منظور توسعه دفاتر کارگزاری در سطح کشور و با هدف سهولت دسترسی و ارتقای سطح رضایتمندی شرکای اجتماعی نسبت به ایجاد کارگزاری های رسمی جدید از طریق برگزاری آزمون و انجام مصاحبه تخصصی اقدام می کند.

سعید تاجیک افزود: آزمون اعطای پروانه تاسیس کارگزاری رسمی جدید سازمان تامین اجتماعی مربوط به حدود ٨٠ کارگزاری در ٢٨ اداره کل تامین اجتماعی در سراسر کشور است.

وی تصریح کرد: استاندارد سازی فعالیت های کارگزاری های تامین اجتماعی، از اولویت های کار این حوزه بوده است.

گفتنی است، در پایان این جلسه محمدحسن زدا معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی به سئوالات و مشکلات حاضرین پاسخ گفت.


ارسال نظر

captcha