جزئیات سقف تعهدات بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری از اضافه شدن خدمات جدید به لیست تعهدات بیمه تکمیلی خبر داد و گفت: خدمات بیمه‌ای تعریف‌شده از اول شهریورماه امسال تا شهریور سال ۹۷ برای بازنشستگان قابل استفاده خواهد بود.

تامین 24 /عباس رشیدی درباره ‌آخرین تغییرات بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری، گفت: ارائه بیمه تکمیلی درمان از اول شهریورماه امسال در قالب برگزاری یک مناقصه انجام و شرکت بیمه‌گر مشخص شد و در نتیجه قرارداد آن تمدید شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۲ میلیون نفر بیمه‌شده داریم که شامل افراد بازنشسته و افراد تحت تکفل آنها است.

به گزارش تامین24 به نقل از روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری،رشیدی گفت: در قرارداد جدید، خدمات بستری فوق تخصصی و جراحی سقف پوشش بیمه از ۱۵ میلیون به ۱۷ میلیون افزایش یافته است.

مدیرکل فرهنگی اجتماعی صندوق بازنشستگی کشور، اضافه کرد: تعهدات بیمه در خدمت بستری عمومی از ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار به ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته و در زمینه خدمات تشخیصی و درمانی از ۵۵۰ هزار به ۶۵۰ هزار تومان سقف بیمه افزایش یافته است. این خدمت شامل ماموگرافی، سنجش تراکم استخوان،‌ سونوگرافی و MRI است.

رشیدی با بیان اینکه خدمات آزمایشگاهی شامل انواع پاتولوژی و آزمایشگاه از ۲۸۰ هزار تومان به ۳۲۰ هزار تومان افزایش یافته، تصریح کرد: در زمینه خدمات مجاز سرپایی مانند شکستگی، گچ‌گیری و آتل گذاری نیز سقف تعهدات بیمه را از ۳۰۰ به ۳۵۰ هزار تومان رسانده‌ایم.

وی ادامه داد: هزینه آمبولانس داخل شهری برای هر نوبت بدون محدودیت در تعداد دفعات، از ۶۰ به ۷۵ هزار تومان و هزینه آمبولانس و هواپیمای بین‌شهری حداکثر در ۴ نوبت از ۲۵۰ به ۳۰۰ هزار تومان افزایش سقف بیمه یافته است.

وی ادامه داد:‌ خدمات جدیدی مانند رادیوگرافی تا سقف ۱۵۰ هزار تومان، پیوند کبد، برخی خدمات چشم‌پزشکی و دارویی به لیست تعهدات بیمه امسال اضافه شده است.

رشیدی گفت: خدمات بیمه‌ای تعریف‌شده از اول شهریورماه امسال تا شهریور سال ۹۷ قابل استفاده برای بازنشستگان خواهد بود.


ارسال نظر

captcha