والدین، عامل ۸۶ درصدی کودک‌آزاری‌ها

رئیس مرکز فوریت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۸۶ درصد کودک‌آزاری‌ها از سوی والدین صورت گرفته ‌است، گفت: در مراکز مداخله در بحران، هزارو ۶۴۲ مورد از کودک‌آزاری‌ها، یعنی ۶۰ درصد آن، از سوی پدر اتفاق افتاده است.

تامین 24 / حسین اسدبیگی در رابطه با وضعیت کودک‌آزاری، به‌ویژه در خانواده‌ها، بیان کرد: در سال گذشته، ۸۶ درصد کودک‌آزاری‌ها از سوی پدر و مادر صورت گرفته است اما نکته اصلی آمار کودک‌آزاری از جانب پدر است.

به گزارش ایلنا ، او افزود: طبق آمار اورژانس اجتماعی در سال گذشته، در مراکز مداخله در بحران هزار‌و ۶۴۲ مورد از کودک‌آزاری‌ها، یعنی ۶۰ درصد آن، از سوی پدر صورت گرفته است. اسدبیگی در ادامه گفت: از این آمار، ۷۳۹ مورد، یعنی ۲۶ درصد از سوی مادر، هشت مورد از سوی خواهر و ۲۰ مورد نیز به دست برادر صورت گرفته است. بر اساس گفته‌های رئیس مرکز فوریت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی، تنها ١,٥ درصد کودک‌آزاری‌ها را غریبه‌ها انجام داده‌اند.

او با اشاره به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، بیان کرد: تصویب این لایحه نقش مهمی در حمایت از کودکان ایفا می‌کند. در این لایحه سوءرفتار، بهره‌کشی، فحشا، معامله و خریدوفروش کودک مدنظر قرار گرفته است. همچنین اگر کودک تحقیر یا ترسانده شود یا در وضعیتی قرار بگیرد که از لحاظ روانی مورد آزار قرار بگیرد، مصداق کودک‌آزاری در نظر گرفته شده است. او با اشاره به اینکه خانواده‌ها کمتر اجازه می‌دهند کسی از کودک‌آزاری جنسی فرزندشان مطلع شود، بیان کرد: بعضی از خانواده‌ها تصور می‌کنند می‌توانند به‌تنهایی این مسئله را حل کنند و به همین خاطر این اتفاق را از اورژانس اجتماعی پنهان می‌کنند که این راه‌حل مناسبی نیست. 


ارسال نظر

captcha