رئیس سازمان بهزیستی خبر داد

کاهش آسیب ها در مناطق پرخطر با افزایش تیم های اجتماع محور

رئیس سازمان بهزیستی از افزایش تیم های اجتماع محور برای کاهش آسیبهای اجتماعی در محلات پر خطر و حاشیه ای شهرها خبر داد.

تامین 24 /انوشیروان محسنی بندپی  به اقدامات بهزیستی برای مبارزه با آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و افزود: رویکرد بهزیستی برای حل مشکلات اجتماعی استفاده از ظرفیتهای نهادهای اجتماع محور است و دراین راستا اقدامات زیادی انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، وی گفت: در همین راستا در محیط‌های عمومی، محلات و مناطق پرخطر و حاشیه ای شهرها، برای کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی تیم های اجتماع محور مستقر شده اند و این طرح تا حدود زیادی نیز موفق بوده است.

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۵ هزار تیم اجتماع محور در محلات فعالیت می کنند، تاکید کرد: با توجه به نتیجه مثبت فعالیت گروه‌های اجتماعی محور در مناطق پرخطر قصد داریم تا پایان سال جاری تعداد این تیم ها را افزایش دهیم و از کارشناسان بیشتری در جهت کاهش آسیبها استفاده کنیم.

بندپی به تدوین پروتکلی برای سربازان اشاره کرد و گفت: با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر پروتکلی در جهت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی این افراد در طول خدمت سربازی تدوین شده که به زودی اجرایی می شود.

به گفته وی، برخورد، مقابله و کاهش آسیبهای اجتماعی فقط با فعالیت و طرحهای یک سازمان عملیاتی نمی شود بلکه باید سازمانها و ارگانهای مختلفی دراین زمینه قدامات موثری انجام دهند تا شاهد کاهش آسیبها در جامعه باشیم در غیر اینصورت موفق نخواهیم شد.


ارسال نظر

captcha