ایجاد 21 هزار شغل در زندان های کشور

مدیرکل دفتر برنامه ریزی اشتغال و حرفه آموزی زندان ها، از اشتغال 21 هزار نفر در داخل زندان و نیز حرفه آموزی به 70 هزار نفر از زندانیان در سال 95 خبر داد.

تامین 24 /سید عبدالله مرتضوی روز سه شنبه در جریان بازدید و افتتاح چند کارگاه تولیدی در زندان های کرمانشاه افزود: سالیانه حدود 600 هزار نفر ورودی زندان های کشور است که ماندگاری بیش از 50 درصد این افراد کمتر از یک ماه است.

به گفته وی، در مجموع، زندان های کشور حدود 220 هزار زندانی رسوبی دارد.

وی همچنین به برنامه دالان اصلاح و تربیت به منظور کاهش نرخ بازگشت زندانیان اشاره کرد و گفت: بخش بزرگی از زندانیان رسوبی در زندان ها وارد چرخه حرفه آموزی و اشتغال شده اند و مطالعات نشان داده زندانیانی که وارد این دالان شده اند نرخ بازگشتشان به زندان زیر سه درصد است.

مرتضوی گفت که برای مطالعه این موضوع 50 نفر از زندانیانی که مراحل حرفه آموزی و اشتغال را در زندان طی کرده بودند به صورت بی نام و خوشه ای انتخاب کردیم و مشخص شد که در یک چرخه سه ساله فقط چهار نفر از این افراد به زندان بازگشت داشته اند.

به گزارش ایرنا،مرتضوی در خصوص دالان اصلاح و تربیت نیز گفت: طبق این برنامه در ابتدای ورود افراد به زندان مداخلات بهداشتی و درمانی صورت می گیرد سپس افراد وارد مرحله مداخلات فرهنگی می شوند و در ادامه متناسب با سلیقه آنها برنامه های حرفه آموزی را می گذرانند.

وی افزود: زندانیان پس از حرفه آموزی وارد مرحله اشتغال در زندان می شوند و در انتها نیز پس از آزادی وارد مراکز مراقبت بعد از خروج می شوند که آمار این بخش سالیانه حدود سه هزار نفراست.


ارسال نظر

captcha