مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی دفتر کارفرمایان سازمان تامین اجتماعی:

تامین اجتماعی در تمامی کشورها از ارکان رشد است

همایش هم اندیشی با فعالان تشکلهای کارفرمایی و رابطین بیمه ای شرکتهای تحت پوشش تامین اجتماعی گیلان با حضور مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی دفتر کارفرمایان و سازمان های سازمان تامین اجتماعی برگزار شد.

تامین 24 / مدیرکل امور فرهنگی واجتماعی دفتر کارفرمایان و سازمان های سازمان تامین اجتماعی در این همایش با اشاره به جایگاه ، نقش و اهمیت تامین اجتماعی درجامعه ، فقدان فعالیتهای فرهنگی وبستر سازی دراین حوزه را یکی از خلاء های سالهای گذشته اعلام وخاطر نشان کرد: سازمان تامین اجتماعی شکل گرفت تا به کارفرما کمک کند ، از کارگر حمایت شود ودرزمان پیری یاریگربیمه شدگان باشد ، امنیت شغلی ایجاد ودرقلمروهای مختلف آرامش خاطر برای مخاطبان خود فراهم کند.

رضا معینی با بیان نقش تامین اجتماعی درمفاهیم توسعه اظهار داشت : هیچ کشوری نیست که تامین اجتماعی یکی از ارکان وشاخص های رشد آن نباشد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، وی تصریح کرد: اعتقاد داریم بیمه شدگان و بازنشستگان، صاحبان ، ذی نفعان و شریک سازمان تامین اجتماعی هستند. 

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی دفتر کارفرمایان و سازمان های سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه بیش از ٥٠ درصد جمعیت کشور از خدمات این سازمان بهره مند هستند، اظهار داشت: درهرماه حدود ٦ هزار میلیارد تومان تعهدات میپردازیم که ٤٢٠٠ میلیارد آن دربخش بیمه ای و ١٨٠٠ میلیارد دیگر درحوزه درمان است که تمامی این ارقام با مشارکت کارفرمایان واز محل حق بیمه باید پوشش داده شود پس هر آسیبی که به این سازمان وارد آید در واقع این کارفرما و بیمه شده هستند که آسیب می بینند.

معینی با اشاره به ضرورت حضور مستمر ونقش آفرینی کارفرمایان و بیمه شدگان درعرصه صیانت ازحقوق خود اظهار داشت : اگردر زمان مصوبه مشاغل سخت وزیان آور این حساسیت ازسوی جوامع وتشکلهای کارفرمایی صورت می گرفت شاهد خسارتهای ناشی از آن و تهدید صورت گرفته نسبت به منابع سازمان نبودیم و اکنون می بینیم که با ورود کارفرمایان تعداد مشاغل تعریف شده دراین بخش بسیار محدود شده است.

وی با تبیین ظرفیت بالای تشکلهای کارفرمایی افزود : درسالهای گذشته سازمان تامین اجتماعی ازاین توان استفاده مطلوب نکرد درحالی که معتقدیم متولیان باید با پتانسیل موجود در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها وارد شوند.

رسیدگی به نحوه بازرسی از دفاتر قانونی در نشست با اعضای اتاق ایران وشورای گفتگو و مبنا قرار گرفتن سال مالی بعنوان یک دستاورد ارزنده درجواب خواسته کارفرمایان ، توسعه خدمات غیر حضوری ،کوتاه کردن زمان بررسی پرونده ها در هیاتهای بدوی و تجدید نظر ، ازدیگر موضوعاتی بود که توسط  مدیرکل امور فرهنگی واجتماعی دفتر کارفرمایان و سازمان های سازمان تامین اجتماعی دراین همایش مطرح شد.

وی افزایش سرعت و کاهش هزینه ها را ازشاخصهای ابلاغ الکترونیکی بعنوان یکی ازطرحهای موفق سازمان تامین اجتماعی برشمرد وازانجام بازرسی های الکترونیکی درآینده نزدیک خبر داد.

معینی همچنین با برشمردن تعدد وپیچیدگی های بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی ، فعالیت شورای تلخیص را ازاقدامات مهم سالهای اخیر معرفی نمود.

وی برپایی نشستهای هم اندیشی با بانکهای خصوصی ، بیمارستانها ، دستگاهها وشرکتهای دارای بیش از ٥٠٠ بیمه شده را ازفعالیتهای دردستورکار عنوان داشت وچاپ دو مجموعه قوانین کارفرمایی و خاطرات کارآفرینان برتر را اقدامی موثر درراستای بسترسازی برای ترویج این فرهنگ دانست.

مدیرکل امور فرهنگی واجتماعی دفتر کارفرمایان و سازمان های سازمان تامین اجتماعی با اشاره به ورود گفتمان تامین اجتماعی در کتب درسی دانش آموزان ورشته های دانشگاهی   خطاب به کارفرمایان اظهار داشت : باید براین فرایندها نظارت کنید ، مطالبه گر باشید وپاسخگویی بخواهید.

معینی با تاکید برضرورت حساسیت به پرداخت بموقع ودقیق حق بیمه ومشارکت در صیانت ازسازمان تامین اجتماعی خاطر نشان ساخت : اگر نقش خود را بعنوان شرکای مجموعه به درستی ایفا نکنید اولین آسیب متوجه خود شما خواهد بود.

وی تامین اجتماعی را سازمانی بزرگ با قلمروها وکارکردهای اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی وگستردگی فعالیتها وتعهدات دانست که فلسفه ، نقش وکارکرد واهمیت آن برکسی پوشیده نیست و باید همگان با مشارکت ، پایداری آنرا تضمین نمایند وتلاش کنند تا مشکلات آن حل وازآن صیانت شود.  

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان نیز در این همایش با اشاره به نقش وجایگاه کارفرمایان درارکان شرکای اجتماعی ، اظهار داشت : برای برقراری تعامل مناسب ، باید شناخت مطلوب وجود داشته باشد.

جمیل حق پرست با بیان اینکه مجموعه تامین اجتماعی درسالهای گذشته خودش را به درستی وکافی به مخاطبین معرفی نکرده، افزود : تلاش می کنیم با شرکای اجتماعی نشستهایی منسجم و دوره ای داشته باشیم تا گلوگاههای کاری شناسایی وآسیب شناسی شود.

مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان با اشاره به اینکه معتقدیم حاکم شدن فضای منطقی سبب ایجاد محیطی مطمئن ومطلوب درارتباطات ممی شود، افزود : درتامین اجتماعی نگاه منفعت طلبانه وجود نداشته وفقط به دنبال استقرار شرایطی هستیم تا با گفتمان تخصصی ومنصفانه اهداف وماموریتهای خود را به شکلی صحیح انجام دهیم.

حق پرست با بیان اینکه کارفرمایان گیلانی درحال حاضر بیش از ٤٠٠ میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار هستند، اظهار داشت: به نظر میرسد بخشی از این دیون دراثر عدم تعامل مثبت ازسوی برخی کارفرمایان واجتناب ازهمکاری سازنده باشد.

شایان ذکر است، بیش از ٨٠ نفرازفعالان حوزه کارفرمایی و رابطین بیمه ای شرکتها در این همایش از آموزشهای تخصصی در حوزه های درآمد ، نامنویسی وحسابهای انفرادی ، فنی بیمه شدگان و فنی مستمری ها برخوردار شده ودر پایان درقالب نشست پرسش وپاسخ ، سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.


ارسال نظر

captcha