هند وابسته‌ترین کشور جهان به اینترنت

یک تفکر غلط در بین عموم جامعه وجود دارد که وابسته‌ترین کشورها به اینترنت، کشورهای جهان اول، اروپایی و آمریکایی است

تامین 24 /برخلاف این تصور کشور هند با آمار ٨٢‌درصدی در رتبه اول وابستگی به اینترنت قرار دارد. انگلیس اما با ٤‌درصد کمتر در رتبه دوم ایستاده است.

نکته جالب توجه این بررسی این است اعداد وابستگی به اینترنت در ١٠ کشور اول دنیا بسیار به‌هم نزدیک است و ٤ کشور آخر تقریبا به یک اندازه به اینترنت وابسته‌اند.
این در حالی است که با این‌که طبق آمار موسسات بین‌المللی ۸ دهم‌درصد از اقتصاد ایران وابسته به اینترنت است اما نام ایران در بین ١٠ کشور وابسته به اینترنت وجود ندارد.

منبع: روزنامه شهروند


ارسال نظر

captcha