وزیر کار :

طرح ضربتی جمع‌آوری کودکان کار و خیابان مشکل دارد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه طرح ضربتی جمع‌آوری کودکان کار و خیابان با مشکلاتی همراه است، گفت:‌ هفته آینده جلساتی در این رابطه تشکیل خواهد شد تا اقدام سازمان یافته‌ای در این خصوص انجام شود.

تامین 24 علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره طرح ضربتی جمع‌آوری کودکان کار و خیابان گفت: این طرح مشکلاتی دارد در هفته آینده جلساتی در این رابطه تشکیل خواهد شد تا اقدام سازمان یافته‌ای در این خصوص انجام شود.

به گزارش ایلنا، وی افزود: در هفته آینده شورای کودکان کار تشکیل خواهد شد و طبق آن کودکانی که مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند و یا پدر و مادر ندارند، در مراکز بهزیستی نگهداری خواهند شد.

وزیر کار تاکید کرد که کسانی که از کودکان سوءاستفاده می‌کنند نیز به قوه قضاییه معرفی خواهند شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: کودکانی که پدر و مادر دارند نیز تحت نظر مددکار به خانه‌های خود منتقل می‌شوند.


ارسال نظر

captcha