گزارش تصویری همایش روز خانواده و تکریم بازنشستگان

همایش روز خانواده و تکریم بازنشستگان در سالن نگین غرب25 شهریور برگزار شد.

تامین 24 /---

---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

ارسال نظر

captcha