مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد

چالش «تبعیض» در پرداخت «حقوق» بازنشستگان

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از افتتاح پنج خانه امید در روز جاری خبر داد و اظهار کرد: تا کنون 38خانه امید داشتیم که اکنون شمار آن به 43خانه امید می رسد.

تامین 24 /محمود اسلامیان در همایش ملی گرامیداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان که در مرکز همایش‌های پژوهشگاه نفت برگزار شد با اشاره به چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی اظهار کرد: این دولت به این مشکل توجه کرده است که جای قدردانی دارد.

وی افزود: یک عارضه در کشور وجود دارد که همه درگیر آن هستیم؛ متاسفانه مسائل مورد واکاوی علمی و دقیق قرار نمی گیرند. هر پدیده چالش برانگیزی اگر مورد واکاوی قرار نگیرد راه حلی برایش پیدا نخواهد شد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه تلاش کردیم مستند کاملی با بهره گیری از تجارب مدیران عامل گذشته و همچنین کارشناسان بین المللی تهیه کنیم گفت: در واقع یک واکاوی علمی دقیق انجام دادیم، مشکلات احصاء شده و راه حل ها برای آن ارائه شده است. 26 تصمیم در 40سال گذشته برای صندوق ها گرفته شده که هزینه‌های آن پرداخت نشده است.

اسلامیان ادامه داد: ما اجازه ندادیم سوراخ این کشتی بزرگتر شود. مواردی چون بازنشستگی پیش از موعد از جمله تصمیمات غلط بود که جلوی آن را گرفتیم. نگفتیم قانون را اجرا نمی کنیم بلکه از دستگاه ها خواستیم تا اول هزینه‌های آن را به صندوق پرداخت کنند.

به گزارش ایسنا،مدیرعامل صندوق ذخیره بازنشستگی کشوری با بیان اینکه بازنشستگان چند مساله دارند که کاهش قدرت خرید از این جمله است عنوان کرد: این امر در دولت نهم و دهم اتفاق افتاد و افزایش حقوق ها زیر نرخ تورم بود و قدرت خرید بازنشسته ها 67.7 درصد کاهش پیدا کرده بود.

اسلامیان ادامه داد: در این چهارسال عقلانیت حاکم و تورم کنترل شد و افزایش حقوق ها همپای نرخ تورم صورت گرفت و 2200میلیارد تومان اضافه بر بودجه دریافت کردیم تا افزایش 18.5 درصدی حقوق داشته باشیم. این مسیر امیدوار کننده است.

وی با بیان اینکه تبعیض حقوقی میان بازنشستگان نیز از جمله مسائل و چالش‌ها است گفت: امیدواریم در یک دوره زمانی بتوانیم این موضوع را تا حدودی تعدیل کنیم.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه وام ضروری بازنشستگان امسال تا چهار میلیون تومان و تا سقف 300 هزار نفر افزایش یافت گفت: قبلا در 25 استان پرداخت متمرکز حقوق صورت می گرفت و در چندماه اخیر همه استان ها تحت پوشش قرار گرفتند.

وی افزود: واگذاری سهام بیمه ملت به بازنشستگان کشوری انجام شد و برای لیزینگ خودرو هم قراردادی با ایران خودرو منعقد شد که استقبال از آن خوب بود.

اسلامیان از افتتاح پنج خانه امید در روز جاری خبر داد و اظهار کرد: تا کنون 38خانه امید داشتیم که اکنون شمار آن به 43خانه امید می رسد.

پنج خانه امید بازنشستگان توسط علی ربیعی وزیر رفاه به صورت ویدئوکنفرانس افتتاح شد.


ارسال نظر

captcha