مدیرکل امور فنی مستمری های سازمان تأمین اجتماعی خبر داد

بهره مندی 133 هزار نفر ازکارافتاده از خدمات تأمین اجتماعی

مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه ١٣٣ هزار نفر کار افتاده کلی از خدمات این سازمان استفاده می کنند، گفت: تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به از کار افتادگی در سازمان تأمین اجتماعی انجام شده است.

تامین 24 /مهندس سیدمحمدعلی جنانی در برنامه زنده روی خط خبر شبکه خبر اظهار داشت: در سال ٩٥ بالغ بر ١٣ هزار میلیارد تومان هزینه ارائه خدمات به از کار افتادگان بوده است.

وی افزود: با توجه به وجود قوانین و آئین نامه های متعدد در موضوع از کار افتادگی و همچنین وجود آراء مختلف از مراجع گوناگون در این باره، سازمان تأمین اجتماعی اقدام به تجمیع و تلخیص تمامی دستورالعمل ها و آراء صادره در این حوزه کرد و بخشنامه جدیدی به واحدهای اجرایی تأمین اجتماعی سراسر کشور ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی،جنانی ادامه داد: در این بخشنامه روند رسیدگی به پرونده های از کار افتادگی روشن شده و فرآیند کار به صورت دقیق و روشن مشخص شده است تا تفاوت برداشته و رفتارهای متفاوت در این حوزه را شاهد نباشیم.

مدیرکل فنی و مستمری های سازمان تأمین اجتماعی، گفت: روند کلی رسیدگی به درخواستهای از کار افتادگی به این صورت است که در ابتدا پزشک معالج، پس از انجام مراحل درمانی و اتمام پروسه معالجه، فرد را به کمیسیون پزشکی که متناسب با بیماری مربوطه است، معرفی می کند.

جنانی اظهار داشت: در صورت صدور رای نهایی از کار افتادگی در کمیسیون های پزشکی، بیمه شده از مزایای مربوط به از کار افتادگی شامل مستمری از کار افتادگی کلی یا جزئی برخوردار می شود. در مورد نقص عضو نیز غرامت مقطوع مطابق با قوانین قابل پرداخت است.

جنانی گفت: مستمری از کار افتادگی به همه افراد بیمه شده‌ای که به دلیل مخاطرات شغلی، بیماری‌های منجر به معلولیت و حوادث ناشی از کار و غیر کار دچار آن می‌شوند تعلق می‌گیرد.


ارسال نظر

captcha