شماره 26 و 27 ماهنامه قلمرو رفاه منتشر شد

شماره 26 و 27 ماهنامه تحلیلی قلمرو رفاه منتشر شد. این ماهنامه که در حوزه سیاستگذاری اجتماعی فعالیت می کند، در پرونده اصلی خود به موضوع ساختن جهان بهتر برای سالمندان پرداخته که با تیتر «جهان جدید سالمندی» روی جلد این ماهنامه بازنمایی شده است.

تامین 24 /قلمرو رفاه در پرونده یادشده در توصیه هایی 13 گانه به دولت و نهادهای اجتماعی، راهکارهای بهبود جهان و زندگی سالمندان را ترسیم کرده است.

قلمرو رفاه با اشاره به 5 اصل راهنمای سیاستگذاری برای سالمندان به تشریح این اصول پرداخته است . این اصول عبارتند از: تغییر کلیشه های ذهنی در مورد سالمندی، تداوم زندگی شغلی، نگهداری بلندمدت از سالمندان در خانه،مشارکت اجتماعی با فعالیت های داوطلبانه و قانونگذاری برای سالمندان.

در تازه ترین  شماره ماهنامه قلمرو رفاه سالمندستیزی یکی از چالش های مهم پیش روی سالمندان فعال قلمداد و نوشته شده است: یکی از جنبه های مهم سالمندستیزی وجود پیشداوری ها و عقاید قالبی منفی در مورد سالمندان است . در بخش دیگری از مطلب مشارکت سالمندان در بازار کار را از موضوعات محوری رویکرد سالمند فعال شدن دانسته است.

در مطلب دیگری از شماره های جدید ماهنامه قلمرو رفاه، چگونگی کمک به بهبود کیفیت زندگی سالمندان مورد توجه قرار گرفته و سرفصل هایی مانند توسعه مشارکت سیاسی و اجتماعی سالمندان،تسهیل فعالیت های داوطلبانه،تشویق فعالیت های جسمی و ورزشی ،استفاده گسترده از فناوری ارتباطات،تقویت همبستگی بین نسلی،متاسب سازی مسکن و محیط شهری ،آموزش و توانمندسازی سالمندان و اشتغال سالمندان را در این ارتباط به عنوان راهکار مطرح شده است.

 نقشه راه سیاست اجتماعی برای دولت دوازدهم  موضوع محوری دومین پرونده اصلی این شماره ماهنامه قلمروی رفاه  است. در این پرونده، سرفصل سیاست های رفاهی  دولت در چهارسال آینده با اقتصاددانان و سیاستگذاران اجتماعی به بحث گذاشته است.

مهدی پازوکی، استاد دانشگاه در این زمینه گفته است: دولت با زمینه سازی برای سرمایه گذاری خارجی موجب انتقال تکنولوژی و افزایش اشتغال شده و نهایتا منجر به افزوده شدن درآمد سرانه خواهد شد.

حسین راغفر، اقتصاددان  ارائه بسته های حمایتی آموزشی،درمانی، حمل نقل،مسکن و تغذیه ای را کمک بزرگی به خانواده بزرگ نیروی کار کشور دانسته است.

محمدرضا واعظ مهدوی، معاون علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه طرح تحول سلامت را تاثیرگذار در حوزه های درمانی دانسته و افزوده است: این افزایش خدمات درمانی و کاهش پرداختی از جیب مردم را درپی داشته است.

سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی با تاکید بر کاهش هزینه های مردم با اجرای طرح تحول سلامت به کسب قابل توجه درآمد دولت در سال 95 اشاره کرده و  گفته که نسبت به سال قبل رشد 26 درصدی داشته است.

«اعتیاد افیون اجتماع» عنوان پرونده دیگری است که در تازه ترین شماره ماهنامه قلمرو رفاه منتشر شده است.

در این پرونده با نگاهی به تاریخچه مصرف مواد مخدر در ایران طرحی را مورد توجه قرار داده است که بر اساس آن دولت با برنامه ریزی مدون و نیازسنجی معتادان ،رابطه مجرمانه و پرمخاطره میان معتادان و قاچاقچیان را حذف و پس از 49 سال بار دیگر ،موا مخدر دولتی را در قالب دیگری میان معتادان توزیع خواهد کرد.

«کارگر یا دانشجو» تیتری است که برای مطلبی درباره طرح کارورزی در این شماره از  «قلمرو رفاه» انتخاب شده است.

در این نوشته آمده است: منتقدان طرح کارورزی می گویند این طرح تعدادی از کارگران را از شمول قانون کار بیرون می آورد و طراحان پاسخ می دهند که این طرح تعدادی از دانشجویان را وارد بازار کار می کند.

آنگونه که در این مطلب ذکر شده است: عیسی منصوری،معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی معتقد است طرح کارورزی یکی از ابزارهای ایجاد اشتغال در کوتاه مدت است که در کشورهای دیگر تجربیات موفقی داشته است.

علاءالدین ازوجی،مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار در این ارتباط به ماهنامه قلمروی رفاه گفته است: کارورز در این طرح عملاً دانشجو است و کارگر محسوب نمی شود و این طرح قرار است به مدت 4 تا 6 ماه به مهارت آموزی فارغ التحصیلان دانشگاهی بپردازد. وی هدفگذاری این طرح را برای ترغیب بنگاه های اقتصادی در راستای استخدام افراد زیر 30 سال دانسته است. 

عنوان سایر مطالب این شماره قلمرو رفاه 

هزینه های خاموش خانواده ها

دیپلماسی دلار ،پشت پرده شعار

مصرف بیشتر،نابرابری جدی تر

فشار برنی سندرز علیه بیمه خصوصی

به سود کارگران و کارفرمایان

نمونه شگفت انگیز برزیل

و.....

 

---

 

  

 


ارسال نظر

captcha